Uudella ajokorttilailla tavoitellaan turvallisempaa liikennettä

Tiedote 21.10.2010 13.30 fi sv

Hallituksen esitys ajokorttilaiksi kokoaa nykyiset ajokorttisäännökset yhteen lakiin, joka sisältää säännökset kuljettajakoulutuksesta ajokortin menettämiseen. Uusi laki muuttaa esimerkiksi ajokorttien voimassaoloaikoja, ajokorttiluokkia ja kuljettajaopetusta.

Hallitus päätti lakiesityksen antamisesta eduskunnalle 21. lokakuuta 2010. Ajokorttilain on tarkoitus tulla voimaan tammikuussa 2013. Osaa säännöksistä, kuten autokoululupia ja mopon kuljettajaopetusta koskevat säännökset tulisivat voimaan jo 1. kesäkuuta 2011 lähtien.

Ajokorttilainsäädännön uudistus perustuu osin EU:n ajokorttidirektiiviin, jonka mukaan kaikki nykymallin mukaiset ajokortit on vaihdettava uusiin vuoteen 2033 mennessä. Direktiivin tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja saada EU:n alueelle yhtenäinen ajokorttikäytäntö.

Mopokortti vaativammaksi

Uuden lain myötä ajokorttien voimassaoloaika lyhenee. Henkilöautojen, moottoripyörien ja mopojen sekä traktorien ajokortit ehdotetaan olemaan voimassa 15 vuotta kerrallaan. Kuorma-autojen ja linja-autojen ajokortit olisivat voimassa 5 vuotta. Ajokorttiin hyväksyttävä valokuva ei saisi olla 15 vuotta vanhempi.

Kevyemmän ajoneuvoryhmän ajokortti olisi voimassa viisi vuotta kerrallaan ajokortin haltijan täyttäessä noin 70 vuotta. Tämän jälkeen ajokortin uusinta edellyttää aina lääkärintarkastuksen. Kuorma- ja linja-auton ajokortin uusintaväli on mainitusta iästä alkaen enintään kaksi vuotta. Kuorma- ja linja-auton kuljettajan on 45 vuotta täytettyään aina ajokorttia uusittaessa esitettävä lääkärinlausunto.

Nykyinen M-luokan mopokortti korvataan uudella ajokorttiluokalla, AM, joka sisältää mopot ja kevyet nelipyörät, eli mopoautot ja mopomönkijät. AM-luokan ajokortin voi saada 15-vuotiaana. AM-luokan ajokortin vaatimuksiin ehdotetaan lisättäväksi mopon kuljettajaopetus ja käsittelykoe. Kevyen nelipyörän kuljettamiseen olisi oma koulutuksensa ja ajokoe liikenteessä.

Muita uusia ajokorttiluokkia ovat moottoripyöräluokka A2, joka vastaa nykyistä alkuvaiheessa tehorajoitettua A-luokkaa ja LT-luokka, johon kuuluvat liikennetraktorit.

Autokoululupiin ja kuljettajaopetukseen muutoksia

Jatkossa autokoululuvat ovat valtakunnallisia ja toistaiseksi voimassa olevia. Luvat ehdotetaan myönnettäviksi joko kevyemmän ajoneuvoryhmän tai raskaan kaluston kuljettajaopetukseen tai molempiin. Poikkeuksena on mopo-opetus, jota voi tarjota tavallista autokoululupaa kevyemmillä vaatimuksilla, ns. mopokoulutusluvalla.

Kuljettajaopetuksen aloittamisikä laskisi 17,5 vuodesta 17 vuoteen ja kuljettajatutkinnon jälkeisen lyhytaikaisen ajokortin voimassaolo lyhenisi yhteen vuoteen.

Henkilöauton ajokorttiin tähtäävän perusvaiheen ajo-opetuksen määrää ehdotetaan lisättäväksi. Koulutukseen lisättäisiin myös itsenäistä harjoittelua ajokortin saamisen jälkeen. Opetuksen sisällössä korostettaisiin aiempaa enemmän kuljettajan vastuuta liikenteen turvallisuudesta ja ympäristövaatimusten huomioon ottamista.

Opetuslupaopetusta voisi jatkossa antaa myös perheen ulkopuoliset henkilöt. Opetusohjelmaan tulisi myös yhteistyö autokoulun kanssa siten, että ennen opetuksen aloittamista oppilas ja opetuslupaopettaja osallistuvat opetukseen autokoulussa. Oppimisen edistymistä ehdotetaan seurattavaksi autokoulussa tapahtuvalla seurantakäynnillä.

Uudistus nostaisi autokouluopetuksen hintoja noin 250 eurolla ja opetuslupaopetuksen noin 300-400 eurolla.

Ajokieltojärjestelmää ehdotetaan tehostettavaksi lisäämällä uusia rikkomuksia ajokieltoharkintaan. Jatkossa ajokieltoharkinnassa otettaisiin huomioon esimerkiksi turvalaitteiden käytön laiminlyönti. Myös varoituksen käyttöön ehdotetaan muutoksia.

Ajokorttiuudistuksen yhteydessä täsmennetään myös ammattiliikenteen ammattipätevyyslakeja.

Lisätietoja

Liikenneneuvos Anneli Tanttu, puh. (09) 160 28568, 0400 438 543
Hallitusneuvos Eija Maunu, puh. (09) 160 28 571, 040 716 4140
Hallitusneuvos Anna-Liisa Tarvainen, puh (09) 160 28629, 0400 665 395