Takaisin

Uudet EU-jäsenmaat voivat kilpailla rajoitetusti Suomen kuljetusmarkkinoista

Uudet EU-jäsenmaat voivat kilpailla rajoitetusti Suomen kuljetusmarkkinoista

Tiedote 03.04.2008 15.00 fi

Suomen sisäistä tavaraliikennettä voivat jatkossa hoitaa rajoitetusti kuorma-autot myös EU:n uusista jäsenmaista. Liikenne- ja viestintäministeriö on päättänyt, ettei näiden maiden kabotaasikiellon siirtymäaikaa jatketa.

Vapun jälkeen Viron, Latvian, Liettuan, Puolan, Slovakian, Tsekin ja Unkarin liikenteenharjoittajat voivat toimia Suomen sisäisillä kuljetusmarkkinoilla tasavertaisina suomalaisyritysten kanssa Suomen säädöksiä noudattaen. Asiaa koskevan EU-säädöksen mukaan kabotaasi on sallittu vain väliaikaisesti ja pysyvät kuljetussopimukset ovat kiellettyjä. Näin ollen liikenne- ja viestintäministeriö ei odota ulkomailta suurta ryntäystä Suomen kuljetusmarkkinoille.

Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan siirtymäkautta ei ole syytä jatkaa, koska Suomen kuljetusmarkkinoille ei aiheudu tilanteesta liittymissopimuksen edellyttämää vakavaa uhkaa. Kilpailutilanteesta ovat olleet huolissaan erityisesti suomalaiset kuljetusyrittäjät, joiden mukaan EU:n uusissa jäsenmaissa kuljetuspalvelut maksavat alhaisempien palkkakustannusten vuoksi edelleen huomattavasti vähemmän kuin Suomessa.

Tavaraliikenteen kabotaasi tarkoittaa maan sisäisiä tilapäisiä kuljetuksia vieraan maan rekisterissä olevalla kuorma-autolla.

Ministeriössä on tekeillä selvitys kabotaasin vaikutuksista Suomessa. Epätervettä kilpailua saattaa ministeriön mukaan syntyä, ellei kuljetuksissa noudateta Suomen lakien ja EU-säännösten velvoitteita. Tämän vuoksi ministeriö katsookin, että pitäisi selvittää mahdollisuuksia ottaa käyttöön ulkomaan kuljetuksissa jo nyt pakollinen rahtikirja tai muu vastaavan tyyppinen asiakirja myös kabotaasikuljetuksissa.

EU:ssa on valmisteilla asetus, jossa annettaisiin yhteiset säännöt maanteiden kabotaasille. Kabotaasi olisi sallittava kolmelle kuljetukselle viikon kuluessa maahan saapumisesta. Asetus on esillä EU:n liikenneministerien kokouksessa 7.-8. huhtikuuta osana laajempaa tieliikennepakettia. Se saataneen voimaan aikaisintaan vuonna 2009

Suomi on ollut mukana EU:n sisäisessä kabotaasijärjestelmässä vuodesta 1995. EU:n uusien jäsenmaiden kabotaasille asetettiin kilpailusyistä kuitenkin siirtymäajat.

Lisätietoja:
Erityisavustaja Kari Jääskeläinen, puh. (09) 160 28325,0440 581 030
Ylijohtaja Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482, 050 552 7260
Hallitusneuvos Jorma Hörkkö, puh. (09) 160 28503, 050 561 2488