Uudet merentutkimusyksiköt Suomen ympäristökeskukseen ja Ilmatieteen laitokseen

Tiedote 19.06.2008 10.17 fi sv

Ympäristöministeriö sekä liikenne- ja viestintäministeriö tiedottavat

Suomalaista merentutkimusta järjestetään uudelleen vastaamaan nykyistä paremmin ympäristö- ja ilmastohaasteisiin. Vuoden loppuun mennessä Suomen ympäristökeskukseen perustetaan Merikeskus ja Ilmatieteen laitokseen IL:n merentutkimus. "Uudet yksiköt vahvistavat Itämeren luonnontieteellistä, mutta myös monitieteellistä ympäristötutkimusta", ympäristöministeri Paula Lehtomäki sekä liikenneministeri Anu Vehviläinen totesivat vieraillessaan tänään Merentutkimuslaitoksella.

Merentutkimuslaitoksen (MTL) toiminnot on tarkoitus siirtää osin Suomen ympäristökeskukseen (SYKE), osin Ilmatieteen laitokseen (IL) vuoden 2009 alussa. Uudistus kokoaa tällä hetkellä kolmessa eri laitoksessa tehtävää mereen, merensuojeluun ja meriturvallisuuteen liittyvää tutkimusta kahteen paikkaan. Niihin syntyvät merentutkimuksen keskittymät, jotka tekevät kiinteää yhteistyötä. Lisäksi ministeriöt perustavat merentutkimusta koordinoivan ryhmän, joka yhdistää meritutkimusta ja -palveluja tuottavat tahot, kuten esimerkiksi yliopistot ja tutkimuslaitokset.

Tavoitteena monitieteinen merentutkimus

Itämeren ympäristöongelmien ratkaiseminen edellyttää uusia lähestymistapoja myös tutkimuksessa. Perinteisen luonnontieteellisen merentutkimuksen rinnalla tarvitaan muun muassa yhteiskunta- ja taloustieteellistä tutkimusta. Järjestämällä uudelleen MTL:n, SY-KEn ja IL:n resurssit saadaan aikaan monitieteinen tutkimusyhteisö.

Uudistus synnyttää kaksi kertaa nykyistä suuremman ekologisen, fysikaalisen ja monitieteellisen Itämeritutkimuksen keskittymän, mikä luo mahdollisuuksia laaja-alaiseen tutkimukseen ja asiantuntijapalveluihin. Erillisten tietokantojen ja -järjestelmien yhdistäminen tehostaa tiedon hyödyntämistä Itämeren suojelussa. SYKEn Merikeskus ja IL:n merentutkimus ovat entistä vahvempia kumppaneita myös kansainvälisessä tutkimuksessa ja yhteistyössä. Ne pystyvät paremmin kilpailemaan kansainvälisestä tutkimusrahoituksesta.

IL:n tutkimustoiminta ja ympärivuorokautiset turvallisuus- ja sääpalvelun tiedot hyödyntävät meriliikenteen turvallisuuden kehittämistä sekä meritulvien, myrskyjen ja öljypäästöjen leviämisen ennustamista. Uudistus tehostaa merkittävästi ilmastonmuutoksen tutkimusta.

Tutkimusalusten, Arandan ja Muikun, yhteiskäyttöä tehostetaan, jotta laajalle tutkimusyhteisölle voidaan tarjota mahdollisuuksia alusten käyttöön.

Merentutkimuslaitoksen toimintojen yhdistäminen Suomen ympäristökeskukseen ja Ilmatieteen laitokseen. YM:n muistio 19.6.2008 (pdf, 12 kt) ja Merellisen ympäristötutkimuksen asemaa Merentutkimuslaitoksessa ja Suomen ympäristökeskuksessa koskevat selvitykset ja kannanotot 1998-2008 (pdf, 15 kt) löytyvät osoitteesta:

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=285430&lan=fi&clan=fi

Lisätietoja:
Ylijohtaja Pekka Jalkanen, ympäristöministeriö, puh. 050 592 8700
Ylijohtaja Pekka Plathan, liikenne- ja viestintäministeriö, puh. (09) 1602 8340 ja 050 5668176
Pääjohtaja Lea Kauppi, Suomen ympäristökeskus, puh. 040 740 1668
Hallintojohtaja Marko Viljanen, Ilmatieteen laitos, puh. 050 584 1790