Uusi Liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunta asetettu

Uutinen 10.05.2012 13.38 fi sv en

Hallitus asetti 10. toukokuuta uuden Liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnan vuosiksi 2012 - 2015. Neuvottelukunnan tehtävänä on avustaa liikenne- ja viestintäministeriötä liikenneturvallisuuspolitiikan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Neuvottelukunta koostuu ministeriöiden edustajista sekä liikenneturvallisuuden asiantuntijaorganisaatioiden edustajista, jotka tehtäviensä kautta edistävät valtakunnallisen tieliikenteen turvallisuussuunnitelman toimeenpanoa.

Neuvottelukunta nimetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Nyt asetetun neuvottelukunnan toimikausi päättyy 14.5.2015. Neuvottelukuntaan kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 13 muuta jäsentä, joista kullakin on oma henkilökohtainen varajäsen.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii ylijohtaja Minna Kivimäki ja varapuheenjohtajana hallitusneuvos Silja Ruokola liikenne- ja viestintäministeriöstä.