Uusi postilaki voimaan 1. kesäkuuta

Tiedote 28.04.2011 11.15 fi sv

Kesäkuun alussa tulee voimaan uusi postilaki, jolla taataan viisipäiväinen jakelu, kohtuuhintainen kirje- ja pakettipalvelu sekä toimipisteverkon säilyminen. Laki on Euroopan unionin postidirektiivin mukainen.

Hallitus esitti postilain vahvistamista 28. huhtikuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina 29. huhtikuuta.

Keskeistä uudessa postilaissa on se, että postin peruspalvelut turvataan valtakunnallisesti niin kaupungeissa kuin haja-asutusalueilla. Postin viisipäiväinen jakeluvelvoite on yleispalveluyritykseksi nimetyllä postiyrityksellä.

Laissa määriteltyjen yleispalvelujen on oltava tarjolla kohtuuhintaan ja samanhintaisina koko maassa. Käytännössä yleispalveluun kuuluvat kuluttajien käyttämät käteismaksulliset palvelut. Laki määrittelee myös näiden palvelujen palvelutasot.

Yleispalvelun vähimmäistasona on vakiokirje, joka tulee toimittaa perille lähettämispäivästä kahden yön yli.

Postilakia sovelletaan yleispalvelun lisäksi muuhunkin kirjeiden välittämiseen. Lehtijakelua laki ei koske.

Postitoimipaikkoja on oltava vähintään yksi kuntaa kohden ja niiden tulee sijaita kohtuullisen matkan päässä asukkaista. Laissa on erikseen otettu huomioon iäkkäiden ja liikuntaesteisten helpompi postinsaanti.

Laissa on direktiivin mukaisesti madallettu alalle tulon kynnystä muun muassa keventämällä uudelle toimijalle asetettavia vaatimuksia. Postitoimiluvat myöntää valtioneuvosto.

Hyväksyessään lain eduskunta edellytti, että hallitus selvittää yleispalvelun rahoitusta ja seuraa postimarkkinoiden kehittymistä sekä palvelujen hintoja ja saatavuutta. Liikenne- ja viestintäministeriö asetti helmikuussa 2011 työryhmän selvittämään, miten uuteen postilakiin sisältyvä yleispalvelun rahoitusjärjestely käytännössä toteutettaisiin.

Lisätietoja

viestintäneuvos Elina Normo, puh. 09 160 28463 tai 040 765 7887