null Uusi vesiliikennelaki voimaan 1.6.

Uusi vesiliikennelaki voimaan 1.6.

Tiedote 29.05.2020 12.55 fi sv en

Moottorivene kesämaisemassa. Kuva: Shutterstock.

Uusi vesiliikennelaki tulee voimaan ensi maanantaina 1.6.2020. Uusi laki ajanmukaistaa ja kokoaa yhteen vesiliikenteen liikennesäännöt ja liikennemerkit. Lain tavoitteena on lisätä vesiliikenteen turvallisuutta ja vastuullista veneilyä sekä mahdollistaa vesiliikenteen automaatio.

Uudistuksella selkeytetään vesiliikenteen viranomaisten rooleja ja tehtäviä sekä vesiliikennelain ja merilain suhdetta. Vesiliikenteen säännöt koskevat lähtökohtaisesti sekä kauppamerenkulkua että huviveneilyä, kun taas merilaissa säännellään pääosin kauppamerenkulkua.

Muutoksia veneen päällikön rooliin, vuokravenesääntelyyn ja sanktiojärjestelmään

Merkittävä uudistus on lakiin sisältyvä uusi huviveneen päällikköä koskeva sääntely. Jatkossa huviveneellä tai muulla vapaa-ajan vesikulkuneuvolla on oltava päällikkö, joka vastaa sen kulusta ja matkustajien turvallisuudesta. Vesikulkuneuvon päällikkö vastaa muun muassa siitä, että siinä matkustavilla henkilöillä on kelluntavälineet puettuna olosuhteiden eli esimerkiksi sään tai aallokon niin vaatiessa.

Uuden lain myötä vuokravenesääntely kevenee ja sanktiojärjestelmä ajanmukaistuu. Näiden muutosten tavoitteena on helpottaa veneen vuokrausta ja jakamistaloutta.

Sanktiojärjestelmän uudistamisen yhteydessä toteutetaan pääpiirteissään samanlainen liikennevirhemaksujärjestelmä kuin tieliikenteessä uuden tieliikennelain myötä. Järjestelmä korvaa nykyisen rikesakkojärjestelmän vähäisemmistä teoista, mutta maksut pysyvät nykyisellä tasolla.

Kansainvälinen sääntely lähtökohtana

Koska vesillä liikkujia ja heidän käyttäytymistään säännellään hyvin yksityiskohtaisesti myös kansainvälisesti, on uuden lain lähtökohdaksi otettu kansainvälinen sääntely. Lisäksi uudistuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota kanavaliikenteen edellyttämiin säännöksiin mukaan lukien liikenne Saimaan kanavalla. Vesiliikennelakia on valmisteltu yhdessä liikenne- ja viestintävirasto Traficomin, Väyläviraston ja alan sidosryhmien kanssa.

Uusi laki sisältää lisäksi vesikulkuneuvojen varusteiden käyttöä koskevan sääntelyn, vesikulkuneuvojen rekisteröintiä koskevat säännökset ja huvivenettä suuremman huvialuksen päällikön pätevyysvaatimukset.

Mitä seuraavaksi?

Vesiliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020.

Tietoa vesiliikennelain uudistuksesta löytyy kootusti tietoa liikenne- ja viestintävirasto Traficomin sivuilta: https://www.traficom.fi/fi/vesiliikennelaki2020.

Sosiaalisessa mediassa vesiliikennelaista viestitään aihetunnisteella #vesiliikennelaki2020.

Lisätietoja:

hallitusneuvos Irja Vesanen-Nikitin, p. 040 544 9673

yksikönjohtaja Sini Wirén, p. 040 507 0916, Twitter: @WirenSini