Takaisin

Uusia postitoimilupia alueellisille toimijoille

Uusia postitoimilupia alueellisille toimijoille

Tiedote 10.03.2016 13.34 fi sv

Valtioneuvosto myönsi 10. maaliskuuta yhdeksän uutta alueellista postitoimilupaa. Samalla tehtiin muutoksia aiemmin myönnettyihin toimilupiin.

Postitoimiluvan saivat Kaakon Viestintä Oy, Kaleva Oy, Marva Media Oy, Lounais-Suomen Tietojakelu Oy, Varsinais-Suomen Tietojakelu Oy, HSS Media – Bolagen Ab, Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj, Savon Jakelu Oy ja SLP Jakelu Oy.

Postilakia uudistetaan parhaillaan. Hallituksen esitys lain muuttamiseksi annettiin eduskunnalle 3. maaliskuuta. Hankkeessa on tarkoitus korvata nykyinen valtioneuvoston myöntämiin postitoimilupiin perustuva järjestelmä Viestintävirastoon tehtävällä ilmoituksenvaraisella järjestelmällä. Uudet toimiluvat myönnettiin tämän hallituksen esityksen mukaisesti. Lupaehtoina ovat toimilupa-alue, asiakasryhmä, postilähetysten merkitseminen ja virheellisesti jaettujen lähetysten palauttaminen. Aiempien toimilupaehtojen on katsottu estävän tai hidastavan postiyritysten alalle pääsyä ja toiminnan käynnistämistä.

Toimiluvanvaraista valtakunnallista postitoimintaa harjoittaa tällä hetkellä Posti Oy toimialueenaan koko maa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Esan Kirjapaino Oy:lle, Ilves Jakelu Oy:lle, Esa Jakelut Oy:lle ja Alma Manu Oy:lle on myönnetty toimiluvat alueelliseen toimintaan. Näiden voimassa olevien postitoimilupien ehtoja muutetaan vastaamaan postilaista annettua hallituksen esitystä.

Posti Oy:n toimilupaan jäävät sen antaman suostumuksen mukaisesti lisäksi yksinomaan yleispalvelun tarjoajalle asetetut ehdot postin välittämisestä muiden maiden kanssa ja postinumerojärjestelmän ylläpidosta.

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Tomi Lindholm, p. 0295 34 2021