Uusien liikennehankkeiden aloitusvuodet sovittu

Tiedote 07.05.2013 17.12 fi sv

Liikenne- ja viestintäpoliittinen ministerityöryhmä päätti 7. toukokuuta 2013 liikennepoliittisen selonteon mukaisten liikenneinvestointihankkeiden aloitusajankohdista. Suurin osa hankkeista käynnistetään vuosina 2014 ja 2015.

Hankkeiden aikataulutus perustuu valtioneuvoston 20. maaliskuuta 2013 tekemään kehyspäätökseen. Siinä osoitettiin rahoitus käynnissä oleville liikennehankkeille ja liikennepoliittisen selonteon hankkeille vuosille 2014-2017. Tavoitteena on toteuttaa hankkeet taloudellisesti tehokkaasti käytettävissä olevan kehysrahoituksen puitteissa.

Vuonna 2013 aloitetaan valtatie 8 Turku-Porin rakentaminen. Hankkeelle myönnetty ympäristölupa vanhenee vuoden 2014 alussa. Liikenne- ja viestintäministeriö on esittänyt hankkeelle sopimusvaltuutta kuluvan vuoden lisätalousarviossa.

Vuonna 2014 käynnistetään kolme tiehanketta: mt 101 Kehä I:n parantaminen, valtatie 4 Rovaniemen kohta ja valtatie 5 Mikkelin kohta. Lisäksi aloitetaan E18 Hamina-Vaalimaa -hankkeen valmistelu. E18-tiehankkeeseen sisältyy myös Vaalimaan rekkaparkki. Tämä hanke on tarkoitus toteuttaa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä eli PPP-elinkaarihankkeena käynnistyen vuonna 2016. Lisäksi vuonna 2014 aloitetaan pääratojen routa- ja pehmeikköalueiden korjaukset sekä raakapuuterminaalien rakentaminen.

Valtatie 6 Taavetti-Lappeenranta, valtatie 3 Tampere-Vaasa (Laihian kohta) sekä valtatie 22 Oulu-Kajaani käynnistetään vuonna 2015. Samana vuonna aloitetaan kolme ratahanketta: Riihimäen kolmioraide, Ylivieska-Iisalmi-Kontiomäki-ratayhteyden parantaminen (sähköistys) ja Helsinki-Riihimäki-kapasiteetin lisääminen. Lisäksi aloitetaan Rauman meriväylän toteutus.

Helsingin ratapihan toiminnallisuuden parantaminen aloitetaan kun Keski-Pasilan keskustakortteli valmistuu, jotta minimoidaan hankkeesta rautatieliikenteelle aiheutuvat häiriöt.

Liikennepoliittisen selonteon hankeohjelman hankkeista Kehä III:n parantaminen käynnistyi Vantaan kaupungin toteuttamisen aikaisella rahoituksella vuonna 2013. Tie-, meri- ja rautatieliikenteen ohjausjärjestelmien uusiminen on käynnissä. MAL-hankekokonaisuus toteutetaan vuosina 2014-2015 yhdessä kuntien kanssa.

Lisätietoja:

yksikön päällikkö Mikael Nyberg, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 040 837 8794
ylijohtaja Kari Ruohonen, Liikennevirasto, p. 020 637 3831