Uusissa kytkykauppasäännöksissä erityishuomio kuluttajan asemaan

Tiedote 04.09.2008 13.28 fi sv

Matkapuhelinliittymien kytkykaupan salliva viestintämarkkinalain säännös ehdotetaan vakinaistettavaksi. Nyt voimassa oleva määräaikainen laki kytkykaupasta päättyy maaliskuun 2009 lopussa. Uusissa säännöksissä on erityistä huomiota kiinnitetty kuluttajansuojaan.

Hallitus antoi esityksensä asiasta 4. syyskuuta. Esitys vakinaistamisesta perustuu selvitykseen, jonka mukaan kytkykauppa on edistänyt tietoyhteiskunnan kehitystä tukevien matkaviestinverkkojen ja -puhelimien käyttöönottoa.

Matkaviestinnän lisäpalveluiden käytön määrä on kasvanut selvästi kytkykaupan määräaikaisen sallimisen jälkeen. Noin viidesosa suomalaisista on hankkinut uudenlaisista viestintäpalveluista kootun paketin, ja tarve palveluiden kokoamiselle helppokäyttöiseen muotoon on edelleenkin suuri. Kytkykaupan mahdollisuus on vaikuttanut myös puhelinkannan uudistumiseen.

Lakiesityksessä ovat kuluttajansuojakysymykset saaneet erityistä huomiota. Esitetyt uudet viestintämarkkinalain säännökset ovat määräaikaista lakia tarkempia erityisesti liittymäsopimusten osalta.

Kytkysopimuksen enimmäispituus voisi olla kaksi vuotta, mutta asiakkaalle olisi tarjottava myös yhden vuoden mittaista sopimusta. Teleyrityksen on myös ilmoitettava sopimuskauden päättymisestä asiakkaalle. Asiakkaan tulisi jatkossakin saada hankkia liittymä ilman matkapuhelinta.

Asiakkaalla olisi oikeus irtisanoa määräaikainen sopimus kesken kauden esimerkiksi sairauden, työttömyyden tai muun vastaavan maksuvaikeuksia aiheuttavan syyn takia. Häneltä voitaisiin tällöin periä ainoastaan sellaiset maksut, jotka ovat syntyneet liittymän käytön aikana.

Asiakas voisi tietyin edellytyksin sanoa irti sopimuksensa myös muusta kuin edellä mainituista syistä.

Kun sopimus irtisanotaan, on teleyrityksen purettava maksutta puhelimen SIM-lukko kahden viikon kuluessa sopimuksen päättymisestä tai purkamisesta. SIM-lukolla teleyritys voi estää toisen operaattorin liittymän käytön kytkykaupalla hankitussa puhelimessa.

Uutta esityksessä on myös se, että teleyritys velvoitettaisiin tarjoamaan kuluttajalle maksutonta saldoilmoituspalvelua liittymän käytöstä kertyvien maksujen seuraamiseksi sekä kytky- että muissa liittymissä.

Ministeri Lindén toteaa, että hallitus tulee seuraamaan määräaikaisiin sopimuksiin liittyvän asiakaspalvelun laatua. Jos asiakaspalvelu ei kehity vastaamaan asianmukaisena pidettävää tasoa, ryhdytään asian vaatimiin toimiin.

Lakiesityksessä matkapuhelimen ja liittymän yhteiskauppa sallittaisiin kolmannen sukupolven (3G) kännyköiden lisäksi tietyissä erityisryhmien GSM-puhelimissa, joita ovat turvapuhelimet, pöytäpuhelimet ja eräät muut erikoispuhelimet. Tavallista GSM-puhelinta ja liittymää ei edelleenkään voisi hankkia kytkysopimuksella.

Tarkoituksena on, että laki tulisi voimaan maaliskuun 2009 loppuun mennessä.


Lisätietoja

erityisavustaja Aleksi Randell, puh. (09) 160 28324, 0400 500 822
viestintäverkkoyksikön päällikkö Juhapekka Ristola, puh. (09) 160 28348, 0400 788 530
neuvotteleva virkamies Sanna Helopuro, puh. (09) 160 28464, 0400 515 548