Uutta tieliikennelakia täydennetään: teknisiä muutoksia ja vähemmän turhia parkkisakkoja

Tiedote 12.03.2020 14.19 fi sv en

Autoja silllalla, kuvituskuva. (Kuva: Rodeo, Juha Lähde)

Hallitus esittää täydennyksiä uuteen tieliikennelakiin. Taustalla ovat lain hyväksymisen jälkeen muualla lainsäädännössä tapahtuneet muutokset, jotka edellyttävät täsmennyksiä myös 1.6. voimaan tulevaan tieliikennelakiin. Kaavaillut muutokset ovat pääosin lakiteknisiä

Parkkikiekon käyttövelvollisuutta ja siihen liittyvää pysäköintiajan laskentaa esitetään tarkennettavaksi niin että edellisenä päivänä käytetty aika ei vähennä seuraavan päivän parkkiaikaa.

Hallitus esittää myös, että liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toteutettua virastouudistusta, tieliikennekäyttöön hyväksyttyjä ns. HCT-ajoneuvoyhdistelmiä (High Capacity Transport) ja raskaita moottorikelkkoja koskevat jo hyväksytyt säännökset sisällytettäisiin uuteen lakiin.

Tieliikennelakiin esitetään myös muutosta, jolla uusien pyörätien kaksisuuntaisuutta osoittavien liikennemerkkien asettamiselle säädettäisiin seitsemän vuoden siirtymäaika. Tällä muutoksella halutaan helpottaa tienpitäjille merkinnöistä aiheutuvaa taloudellista rasitetta. Lisäksi halutaan antaa aikaa laadukkaiden pyöräilyreittien suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

Mitä seuraavaksi?

Hallituksen nyt eduskunnalle antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla (tulevia täysistuntoja).

Lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy valiokuntakäsittelyyn. Valiokunnan mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu eduskunnan täysistunnossa. 

Uusi tieliikennelaki on tulossa voimaan 1.6.2020. Myös nyt esitettyjen muutosten on tarkoitus tulla voimaan samaan aikaan.

Tietoa tieliikennelain uudistuksesta löytyy kootusti Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin verkkopalvelusta osoitteesta www.tieliikennelaki2020.fi.

Sosiaalisessa mediassa tieliikennelaista viestitään aihetunnisteella #tieliikennelaki2020. 

Lisätietoja:

liikenneneuvos Kimmo Kiiski, p. 050 539 5346