Vaihtoehtoja liikenteen kasvihuonekaasujen vähennyskeinoihin

Uutinen 18.09.2012 09.31 fi

Ilmastopolitiikkaa koskevan ILARI-tutkimuksen loppuraportin mukaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt (CO2) olisi mahdollista laskea jopa 2 - 3 miljoonan tonnin tasolle vuoteen 2050 mennessä. Vuonna 2011 Suomen kotimaan liikenteen päästöt olivat noin 13,2 miljoonaa tonnia.

- Liikenteen kasvihuonekaasujen nopea vähentäminen on haastavaa, sillä liikennettä ei voi lopettaa. Se on välttämätöntä yhteiskunnan toiminnalle ja kehitykselle. Raportin perusteella voi kuitenkin päätellä, että mahdollisuudet ovat olemassa, mutta se vaatisi merkittäviä investointeja, toteaa liikenneministeri Kyllönen.

Visiot keskustelun pohjaksi

ILARI-projektissa laadittiin Suomen liikenteen hiilidioksidipäästöjen kehitykselle uusi perusennuste sekä kahdeksan liikenteen kasvihuonepäästöjen visiota vuoteen 2050. Projektin loppuraportissa keskitytään kahteen tulevaisuusvisioon, joille esitetään myös toimenpiteet vision saavuttamiseksi.

- Jos haluamme säilyttää nykyisen hyvinvoinnin, elintason ja elinkeinojen mahdollisuudet, meidän on tehtävä valintoja. Liikenteen ilmastopoliittisia toimenpiteitä tulisi suunnata entistä vahvemmin energiatehokkuuden ja energiansäästön suuntaan. Näissä talkoissa parhaita välineitä pitkällä aikavälillä ovat ehjä yhdyskuntarakenne ja lähipalvelujen saatavuuden varmistaminen, kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistäminen sekä entistä vähäpäästöisempi ajoneuvoteknologia, sanoo ministeri Kyllönen.

- Nyt olisi tärkeää avata avoin keskustelu miten me pääsemme meille asetettuihin päästötavoitteisiin. Mihin olemme valmiit sitoutumaan, ja minkälaisia valintoja me itse kukin voimme oikeasti eri seuduilla tehdä, pohtii ministeri Kyllönen.

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi ILARI-projektin loppuraportin 18. syyskuuta 2012.