Väliaikainen muutos: Luotsin väylätuntemus osoitettavissa simulaattorissa

Tiedote 01.12.2020 12.28 fi sv en

Rahtilaiva (Kuva: Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja luotsausasetukseen tehtävästä väliaikaisesta muutoksesta, jolla mahdollistettaisiin väylätuntemuksen osoittaminen kokonaan laivasimulaattorissa suoritettavalla harjoittelulla. Muutos koskee luotsin ohjauskirjan ja linjaluotsinkirjan uudistamista.

Harjoittelumatkojen suorittaminen laivasimulaattorissa voi olla tarpeen esimerkiksi silloin, jos covid-19-epidemian aikana normaaleja luotsaus- ja harjoittelumatkoja ei voida väyläkohtaisen liikenteen vähentymisen, terveysturvallisuuden ylläpitämiseen liittyvien rajoitteiden tai muun epidemiaan liittyvän pakottavan syyn vuoksi suorittaa.

Muutoksen ehdotetaan olevan voimassa 30. päivään kesäkuuta 2021. Lausuntoaika päättyy 16. joulukuuta 2020.

Mitä seuraavaksi?

Asetusluonnoksesta voi antaa lausuntoja osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi tai lähettämällä lausunto sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja yksityishenkilöt.

Lausuntoajan päätyttyä asetuksen valmistelu jatkuu virkatyönä.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Katja Peltola, p. 050 530 2175

Hallitusneuvos Irja Vesanen-Nikitin, p. 040 544 9673

Yksikön johtaja Sini Wirén, p. 040 507 0916