Väliraportti: Liikenteen ja viestinnän digitaalisten palvelujen esteettömyyttä koskeva toimenpideohjelma hyvässä vauhdissa

Tiedote 04.02.2020 09.56 fi sv

Iäkäs nainen matkustaa robottibussissa kuulokkeet korvilla (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi / LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi 4.2.2020 väliraportin liikenteen ja viestinnän digitaalisten palvelujen esteettömyyttä edistävän toimenpideohjelman etenemisestä. Väliraportin perusteella ohjelman toteutus on hyvässä vauhdissa. Ohjelman tavoitteena on, että digitaaliset palvelut olisivat mahdollisimman hyvin saavutettavissa ja mahdollisimman monelle helposti käytettävissä ja lisäisivät näin kansalaisten yhdenvertaisuutta.

Ministeriö julkaisi toukokuussa 2017 hallinnonalalleen toimenpideohjelman ”Liikenteen ja viestinnän digitaaliset palvelut esteettömiksi. Toimenpideohjelma 2017–2021”. Ohjelmaa ovat toteuttaneet ministeriön lisäksi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Väylävirasto ja Ilmatieteen laitos.

Ohjelma on suunnattu erityisesti ministeriön hallinnonalan virastoille, mutta tavoitteena on edistää liikennepalvelujen ja digitaalisten palvelujen esteettömyyttä laajemminkin.

Toimenpideohjelma sisältää viisi kokonaisuutta, jotka ovat:

1. Esteettömyyden huomioon ottaminen liikenteen ja viestinnän hallinnonalan jokapäiväisessä työssä.

2. Lainsäädännön selkeyttäminen ja ohjeistuksen päivitys.

3. Esteettömyystietojen määrittelyn ja saatavuuden parantaminen sekä liikkumispalvelujen tuottajien tietoisuuden lisääminen.

4. Niiden henkilöiden arjen helpottaminen, jotka eivät vielä pysty käyttämään sähköisiä palveluja ja ovat vaarassa syrjäytyä.

5. Virastojen tutkimuksen suuntaaminen sähköisten palvelujen ja uusien mediapalvelujen helppokäyttöisyyden ja esteettömyyden edistämiseen sekä uusien, entistä helppokäyttöisempien palvelujen kehittämiseen ja kokeiluihin esineiden internetin ja robotisaation avulla.

Ohjelmaa toteutetaan jo nyt hallinnonalan jokapäiväisessä työssä

Lainsäädännössä toimenpideohjelma näkyy esimerkiksi valmisteilla olevassa sähköisen viestinnän palveluja koskevassa lakiuudistuksessa. Lakiluonnoksessa ehdotetaan muun muassa parannuksia televisio-ohjelmien tekstityksen laatuun.

Virastot ovat panostaneet toimenpideohjelman aikana esteettömyystietoisuuden lisäämiseen ja digitaalisten palvelujen tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Tuoreimpina esimerkkeinä tästä ovat Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin julkaisemat tutkimukset, joissa on selvitetty keinoja, joilla esimerkiksi automaattisten ajoneuvojen ja älykkäiden liikennepalveluiden avulla voidaan parantaa iäkkäiden ja toimintarajoitteisten henkilöiden edellytyksiä käyttää digitaalisia liikenteen palveluja. Lisäksi viraston ylläpitämällä Liikennefakta-sivustolla on tietoa esteettömyyden ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta liikenteessä.

Esimerkkinä ohjelman toteuttamisesta on myös Väyläviraston ylläpitämä esteettömyystietokanta, johon on koottu tiedot kaikista maamme junaliikenteen asemista ja seisakkeista ja tietoja on päivitetty sitä mukaan, kun asemilla on tehty toimenpiteitä.

”On hyvä, että ministeriössämme ja hallinnonalamme virastoissa kiinnitetään huomiota sähköisten palvelujen saavutettavuuteen ja esteettömyyteen. Toimenpideohjelman tavoitteita tulisi pohtia myös liikenteen ja viestinnän alan yrityksissä, ja laajemminkin. Esteettömyys on itseisarvo yhdenvertaiselle yhteiskunnalle”, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Toimenpidekokonaisuuksista haastavin toteuttaa on ollut neljäs tavoite, jonka tarkoituksena on helpottaa niiden henkilöiden arkea, jotka eivät vielä pysty käyttämään sähköisiä palveluja. Ministeriön hallinnonalalla on pääasiassa pyritty edistämään ja kannustamaan uusien palvelujen syntymistä ja sitä, että palvelut kehitettäisiin alusta asti mahdollisimman hyvin kaikille sopiviksi.

Mitä seuraavaksi?

Liikenteen ja viestinnän digitaaliset palvelut esteettömiksi -toimenpideohjelman toteuttaminen ministeriön hallinnonalalla jatkuu vuoden 2021 loppuun.

Liikenne- ja viestintäministeriö järjestää kevään 2020 aikana keskustelutilaisuuden toimenpidesuunnitelmasta ja sen käytännön jatkotoimista.

Lisätietoja:

hallitusneuvos Irja Vesanen-Nikitin, p. 0295 34 2544

neuvotteleva virkamies Mikael Åkermarck, p. 0295 34 2396