Valmistelu miehistötukilain väliaikaisesta muuttamisesta keskeytetään

Tiedote 06.05.2022 15.30 fi sv

Laiva palaamassa satamaan (Kuva Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi laiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain eli ns. miehistötukilain väliaikaisesta muuttamisesta oli lausuntokierroksella 28.4.-3.5.2022.

Lausuntopalautteen perusteella esityksen valmistelu on päätetty keskeyttää.

Liikenne- ja viestintäministeriö seuraa yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa merenkulkualan taloudellisia toimintaedellytyksiä.


Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Altti Iiskola, p. 050 430 4876, altti.iiskola@gov.fi

hallitusneuvos Matleena Kurki-Suutarinen, p. 050 343 7543, matleena.kurki-suutarinen@gov.fi