null Valmistelu valtion liikenneverkon kehittämiseksi käynnistyy

Valmistelu valtion liikenneverkon kehittämiseksi käynnistyy

Tiedote 18.04.2016 12.57 fi sv en

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnistää valmistelun liikenneverkon kehittämisen ja rahoituksen uudistamiseksi. Tavoitteena on luoda taloudellisesti kestävä toimintamalli, joka tarjoaa keinot liikenneverkon pitkäjänteiseen ylläpitoon ja kehittämiseen.

Hankkeen aikana selvitetään voisiko valtion liikenneverkon ylläpidosta ja kehittämisestä vastata valtionyhtiö. Valmistelun tavoite on, että valtionyhtiö voisi aloittaa toimintansa vuoden 2018 alussa.

Valtion liikenneverkkoyhtiö rahoittaisi toimintansa pääasiassa liikenneverkon käyttöön perustuvilla asiakasmaksuilla, joilla korvattaisiin osa liikenteen nykyisistä veroista ja maksuista.

Liikenneverkon hallinnoiminen yhtiömuodossa edellyttää lainsäädäntöä asiakkaan ja yhteiskunnan edun turvaamiseksi. Liikenneviraston väylien hoidon, kehittämisen ja ylläpidon tehtävät on tarkoitus siirtää perustettavaan valtion yhtiöön.

Valtion väylien hallinnointi valtion yhtiössä tehostaisi väyliin sidotun varallisuuden käyttöä sekä varmistaisi laajat kehittämisinvestoinnit ja paremmat liikennepalvelut asiakkaille. Se myös parantaisi julkisen talouden kantokykyä.

- Uudistuksen tarkoituksena on tuoda kestävyyttä ja uusia mahdollisuuksia liikenneverkon investointien rahoittamiseen. Asiakkaan etu olisi muun muassa se, että jatkossa asiakas maksaisi vain käyttämistään palveluista, ministeri Berner kertoo hankkeen tavoitteista.

Liikenteen rahoitusta ja verotusta uudistamalla voidaan edistää myös ajoneuvokannan uudistumista. Asiakasmaksusta säädettäisiin lailla ja järjestelmän tietosuoja ja -turva olisivat korkealla tasolla.

Lisätietoja

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner, puh. 09 160 28320

Ylijohtaja Juhapekka Ristola, puh. 0400 788 530