null Valtatie 8:n uudelleenarviointi valmistunut

Valtatie 8:n uudelleenarviointi valmistunut

Tiedote 18.01.2013 13.05 fi sv

Liikenne- ja viestintäministeriö ja Liikennevirasto tiedottavat

Valtatie 8:n uudelleenarviointi valmistunut

Liikenne- ja viestintäministeriön tilaama valtatie 8:n uudelleenarviointi yhteysvälille Turku-Pori on valmistunut. Uudelleenarvioinnin laativat Liikennevirasto ja Varsinais-Suomen ELY-keskus. Ministeriö katsoo, että yhteysvälin suunnittelua voidaan jatkaa tämän esityksen pohjalta.

Uuden liikennepolitiikan tavoitteena on löytää uudenlaisia, entistä tehokkaampia ja käyttäjälähtöisempiä kehittämisratkaisuja hyödyntämällä monipuolista keinovalikoimaa. Tässä tapauksessa uuden liikennepolitiikan potentiaalia ei ollut mahdollista täysimääräisesti hyödyntää, koska suunnittelu oli edennyt jo pitkälle ja hankkeen käynnistämisellä on kiire. Uusi ratkaisu kuitenkin parantaa liikenteen käyttäjien palvelutasoa koko Turku-Pori-yhteysvälillä aikaisempaa suunnitelmaa paremmin, koska keskeisiä ongelmia voidaan poistaa laajasti koko yhteysvälillä.

Yhteysvälihanke esitetään toteutettavaksi Raisio-Nousiainen-välillä niin, että Raisio-Masku-väli tehdään nelikaistaiseksi ja Nousiaisten valo-ohjaus uusitaan. Tie säilytetään kaksikaistaisena Maskun ja Nousiaisten välillä. Lisäksi hankkeeseen sisällytetään liikenneturvallisuustoimenpiteitä, esim. tievalaistuksen ja liittymien parantamista Nousiaisten ja Rauman välillä. Myös Rauma-Pori-väliä parannetaan Porin päässä tiejärjestelyin noin 15 kilometrin matkalla rakentamalla kevyen liikenteen väylää, ohituskaistat, Niittumaan liittymäjärjestelyt ja Isomäen risteyssilta.

Kun yhteysvälin rakennussuunnitelman laatiminen aloitetaan saman tien, Liikennevirastolla on edellytykset kilpailuttaa hankkeen rakentaminen ennen ympäristöluvan vanhenemista.

Hallitus sopi kevään 2012 kehysriihessä, että valtatie 8:n parantaminen Turku-Pori-välillä käynnistetään tällä hallituskaudella ja varasi hankkeelle 100 miljoonan euron rahoituksen. Hallitus päättää liikennehankkeiden käynnistämisen tarkemmasta ajoituksesta kehysriihessä 21. maaliskuuta 2013.

Uudelleenarviointia edellytettiin hallituksen eduskunnalle huhtikuussa 2012 antamassa liikennepoliittisessa selonteossa. Uudelleenarvioinnin tavoitteena oli tarkastella mahdollisuuksia vaikuttavamman ja kustannustehokkaamman, käyttäjälähtöisen ratkaisun löytämiseksi.

Uudelleenarvioinnissa tarkasteltiin esimerkiksi joukkoliikenteen edistämisen vaikutuksia liikenteen määrään. Merkittäviä uusia vaihtoehtoja ei ollut mahdollista löytää tilanteessa, jossa maankäyttö ja alueen palvelut perustuvat valtatiehen. Valtatie 8:lle tehty uudelleenarviointi osoitti, miten tärkeää on suunnitella alueen maankäyttöä, asumista ja liikennettä alusta lähtien yhtenä kokonaisuutena.

Seuraavassa vaiheessa ministeriö käynnistää vuoden 2015 jälkeen aloitettavien kehittämiskohteiden uudelleenarvioinnin selonteon edellyttämällä tavalla. Tällöin on mahdollista perusteellisemmin etsiä entistä parempia kehittämisratkaisuja uuden liikennepolitiikan periaatteilla. Paras tulos saavutetaan, kun jo suunnittelun alusta lähtien ratkaisuissa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia keinoja ja kun liikenneratkaisut suunnitellaan yhdessä käyttäjien ja alueen toimijoiden kanssa eri vaihtoehtoja avoimesti tarkastellen. Ministeriö myös jatkaa yhdessä muiden hallinnonalojen kanssa työtä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamiseksi.

Lisätietoja:
hallitusneuvos Mikael Nyberg, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 0295 342 474
ylijohtaja Kari Ruohonen, Liikennevirasto, p. 020 637 3831