null Valtio edistää Tampereen kaupunkirakenteen kehittämistä

Valtio edistää Tampereen kaupunkirakenteen kehittämistä

Tiedote 06.04.2011 13.49 fi

Tampereen ratapihan ylle on tarkoitus rakentaa kansi Helsinki-Tampere- ja Tampere-Jyväskylä-raiteiden päälle. Kannelle on suunniteltu uutta kaupunkitilaa, liike-, toimisto- ja asuinrakennuksia ja monitoimiareena.

Valtioneuvosto myönsi 6. huhtikuuta Liikennevirastolle oikeuden myydä ratapihan läheisyydessä sijaitsevat maa-alueet Tampereen kaupungille.

Hankkeella tehostetaan Tampereen kaupunkikeskustan maankäyttöä. Se tukee myös raideliikenteen kehittämistä. Hanke on Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen sekä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen.

Tampereen kaupunki vastaa sujuvien ja esteettömien laituriyhteyksien ja kannen rakentamisen takia tehtävien raiteistomuutoksien rakennuttamisesta. Ratarakenteet jäävät Liikenneviraston omaisuudeksi muutostöiden jälkeen.

Valtion ja Tampereen kaupungin välisen sopimuksen ehtona on, että rakentaminen aloitetaan vuoden kuluessa rakennusluvan tulosta lainvoimaiseksi

Lisätietoja
liikennejärjestelmäyksikön päällikkö Mikael Nyberg, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 09 160 28474, 040 837 8794
pääjohtaja Juhani Tervala, Liikennevirasto, p. 020 637 3001