Valtion lennonvarmistusyhtiölle hallitus ja toimitusjohtaja

Tiedote 17.03.2017 14.42 fi sv en

Suomen aluelennonjohdosta ja lähi- ja lähestymislennonjohdon palveluista jatkossa vastaava yhtiö Air Navigation Services Finland Oy:lle on 17. maaliskuuta 2017 nimetty hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiön on tarkoitus aloittaa lennonvarmistuspalveluiden tarjoaminen 1. huhtikuuta 2017.

Air Navigation Services Finland Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Kimmo Mäki, Helsingin Satama Oy:stä. Hallituksen jäsenet ovat sähkömarkkinajohtaja Asta Sihvonen-Punkka Fingrid Oy:stä ja osastopäällikkö Teemu Penttilä puolustusministeriöstä. Yhtiön hallituksen toimikausi alkaa 17.3.2017.

Yhtiön toimitusjohtajana toimii lennonvarmistusliiketoiminnan johtaja Raine Luojus.

Kaikki nykyiset Finavia Oyj:n lennonvarmistusliiketoiminnan palveluksessa toimivat työntekijät siirtyvät Air Navigation Services Finland Oy:n palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 20. joulukuuta 2016 liikenne- ja viestintäministeriön esitystä, jonka mukaan Finavia Oyj:n lennonvarmistustoiminta eriytetään Finaviasta omaksi erityistehtäväyhtiöksi vuoden 2017 kevään aikana.

- Lennonvarmistusliiketoiminnan eriyttämisellä omaksi yhtiöksi valmistaudutaan toimialan muutoksiin. Halumme vahvistaa suomalaisen lentoliikenteen kilpailukykyä ja kustannustehokkuutta, jotta pärjäämme kansainvälisessä kilpailussa. Itsenäisenä toimijana lennonvarmistusyhtiö on myös ketterämpi kokeilemaan ja kehittämään toimintaansa ja siten pysymään toimialan teknisessä kehityksessä mukana, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Valtion kokonaan omistama Air Navigation Services Finland Oy vastaa lennonvarmistukseen liittyvistä erityistehtävistä, kuten ilmatilan hallinnasta, aluevalvonnasta, palveluista valtion ilmailulle ja lentopelastuspalvelusta.

Lisätietoja

yksikönjohtaja Sanna Ruuskanen, p. 0295 34 2077