Valtioneuvosto myönsi kaksi uutta radion ohjelmistotoimilupaa

Tiedote 23.01.2020 14.45 fi sv

Radiotoimittajat juontamassa lähetystä, kuvistuskuva (Kuva: Shutterstock)

Valtioneuvosto myönsi 23. tammikuuta 2020 kaksi uutta toimilupaa radiotoiminnan harjoittamiseen analogisessa maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa. Luvat ovat voimassa vuoden 2029 loppuun saakka.

Toimiluvan saivat Sanoma Media Finland Oy, taajuudella Keminmaa 92,0 MHz (osana taajuuskokonaisuutta Pohjanmaa 1) ja Laestadiernas Fridsföreningars Förbund r.f., taajuudella Pietarsaari 98,0 MHz (taajuuskokonaisuus Pietarsaari 1).

Nyt myönnetyt toimiluvat ovat voimassa 23.1.2020 – 31.12.2029. Toimilupakauden päättymisaika vastaa muita paikallisen, alueellisen ja valtakunnallisen radiotoiminnan toimilupia.

Liikenne- ja viestintävirasto julisti lokakuussa 2019 haettaviksi radion ohjelmistotoimilupia vapaille taajuuksille Pietarsaari 98,0 MHz ja Keminmaa 92,0 MHz, Inari 89,0 MHz ja Inari 95,7 MHz. Toimilupien hakuaika päättyi 30.10.2019.

Haettavana olleisiin Pietarsaaren ja Keminmaan taajuuksiin tuli enemmän hakijoita, kuin kyseisille paikkakunnille oli osoitettavissa vapaita taajuuksia.

Liikenne- ja viestintävirasto siirsi Pietarsaaren ja Keminmaan lupien käsittelyn valtioneuvostolle. Sähköisen viestinnän palvelulain mukaan valtioneuvosto tekee toimilupapäätökset niissä tapauksissa, joissa kaikille hakijoille ei ole myönnettävissä taajuuskapasiteettia tai toimilupapäätöksellä olisi huomattavia vaikutuksia viestintämarkkinoiden yleiseen kehitykseen.

Ohjelmistolupamenettelyn tarkoitus on edistää sananvapautta ja radio-ohjelmiston monipuolisuutta niin, että myös yleisön erityisryhmien tarpeet tulevat huomioiduksi. Lisäksi tavoitteena on tehostaa taajuuksien käyttöä.

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Mirka Meres-Wuori, p. 0295 34 2595