null Välttämättömien viestintäverkkojen varmistamiseen pysyvä toimikunta

Välttämättömien viestintäverkkojen varmistamiseen pysyvä toimikunta

Tiedote 10.09.2009 13.15 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut pysyvän virkamiestoimikunnan, jonka tehtävänä on varmistaa yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten viestintäverkkojen toiminta.

Toimikunta lisää viranomaisyhteistyötä viestintämarkkinoiden sääntelyyn, viranomaisverkkojen tarjontaan sekä teleyritysten omistajapolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä.

Tavoitteena on yhteistyössä eri ministeriöiden ja viranomaisten kesken varmistaa riittävät ja kattavat toimet, jotka viestintäsektorilla on tehtävä huoltovarmuuden turvaamiseksi. Tarkoitus on myös minimoida päällekkäiset toimenpiteet.

Toimikunta on jatkoa aiemmalle työryhmälle, joka muun muassa esitti, että valtiolle hankittaisiin pysyvään omistukseen tai hallintaan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisimpiä kiinteiden verkkojen osia.

Kaikki asian kannalta merkitykselliset ministeriöt sekä muut viranomaiset ovat edustettuina toimikunnassa. Puheenjohtajaksi on nimetty kansliapäällikkö Harri Pursiainen liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Toimikunnan asettamiskirje on tämän tiedotteen liitteenä liikenne- ja viestintäministeriön verkkopalvelussa www.lvm.fi.

Lisätietoja
kansliapäällikkö Harri Pursiainen, puh. (09) 160 28389 tai 0500 787 742