Takaisin

Vanhempien esimerkki ohjaa lasten kulkuvälineiden valintaa

Vanhempien esimerkki ohjaa lasten kulkuvälineiden valintaa

Tiedote 02.04.2007 15.16 fi

Perheen esimerkillä on suuri vaikutus lasten ja nuorten liikkumistapoihin. Se, että vanhemmat käyttävät joukkoliikennettä, kannustaa myös lapsia itsenäiseen joukkoliikenteen käyttöön. Autoilevien perheiden lapset puolestaan haluavat usein aikuisina käyttää yksityisautoa. Näin todetaan liikenne- ja viestintäministeriön tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin lasten ja nuorten liikkumistapoja.

Tutkimuksessa selvitettiin 6. ja 8. luokkalaisten kulkutapoja viidessä eri koulussa. Koulut sijaitsevat Helsingissä, Espoossa, Kuopiossa ja kaksi Nurmijärvellä.

Lapset suhtautuvat eri kulkutavoista myönteisimmin pyöräilyyn ja mopoiluun, kielteisimmin raitiovaunuun, linja-autoon ja koulutaksiin. Tytöt suhtautuivat poikia myönteisemmin joukkoliikenteeseen: 60 % tytöistä pitää joukkoliikennettä yksinomaan myönteisenä, pojista 50 %.

Pojat suhtautuvat puolestaan tyttöjä myönteisemmin autoiluun: lähes 70 % pojista arvioi autoilun yksinomaan positiiviseksi, tytöistä vajaat 60 %. Autoiluun suhtauduttiin kielteisimmin Espoossa ja Helsingissä. Autottomia perheitä oli eniten Espoossa, kaksi autoa omistavat perheet olivat yleisimpiä Nurmijärvellä.

Joukkoliikenteen itsenäinen käyttö aloitetaan keskimäärin kolmasluokkalaisena, Nurmijärvellä vuotta myöhemmin kuin muualla. Itsenäisessä liikkumisessa suurimmat erot olivat viikonloppuisin. Espoolaiset saivat liikkua yksin tai kaverin kanssa keskimäärin 2,5 luokka-astetta nuorempana kuin nurmijärveläiset. Vain harva lapsi tai nuori oli pelännyt liikkuessaan. Toisaalta vanhemmat pelkäävät entistä enemmän, miten lapset selviytyvät liikenteessä.

Kävelyä ja pyöräilyä lapset ja nuoret pitävät kuntoa kohottavina, virkistävinä ja stressiä poistavina tapoina liikkua. Lasten terveellisten liikkumistottumusten merkitys on jatkossa suuri kansanterveyden kannalta.

Tutkimuksessa selvitettiin myös lasten tulevaisuuden liikkumistottumuksiin vaikuttavia asioita. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella joukkoliikenteen halvemmat hinnat tai ilmaiset matkat lisäisivät nuorten mielestä joukkoliikenteen käyttöä. Matkapuhelimeen saatavien aikataulutietojen oheen liitettävien pelien ja tapahtumatietojen toivotaan houkuttelevan nuoria joukkoliikenteen käyttöön.

Tutkimuksessa esitettiin, että joukkoliikenteellä matkustamisesta olisi tehtävä koululaisille kansalaistaito eli koululaiset saisivat opetusta joukkoliikenteen käytöstä.

Tutkimus on osa liikenne- ja viestintäministeriön Joukkoliikenteen tutkimusohjelmaa (JOTU).

Lisätietoja:
ylitarkastaja Katariina Myllärniemi, liikenne- ja viestintäministeriö, puh. (09) 160 28759 tai 040 545 0901