Takaisin

Varustajille suurempi vastuu merenkulkuonnettomuuksista

Varustajille suurempi vastuu merenkulkuonnettomuuksista

Tiedote 23.03.2006 15.24 fi

Laivamatkustajien asema meriliikenteessä paranisi Euroopan komission kaavaileman merenkulun matkustajavastuuasetuksen myötä. Varustajien korvausvastuu merionnettomuudessa nousisi, varustajalla tulisi olla pakollinen vakuutus, ja vahingon kärsijä voisi hakea korvausta suoraan varustajan vakuutusyhtiöltä.

Asetuksella saatettaisiin voimaan kansainvälinen matkustajavastuuyleissopimus. Varustajien vastuu on nykyään noin 200 000 euroa matkustajaa kohti. Summa nousisi noin 480 000 euroon.

Euroopan komission ehdotuksen mukaan asetuksen säännökset ulottuisivat myös kotimaanliikenteeseen. Hallitus toteaa eduskunnalle lähettämässään kirjelmässä, että vastuun matkustajien kuljetuksesta on oltava sama, tapahtuipa kuljetus merellä tai sisävesillä.

Hallitus huomauttaa, että asetuksen nopea voimaantulo voisi kuitenkin aiheuttaa ongelmia pienvarustamoille, joilla on erilaiset vakuutusjärjestelyt kuin suurilla, kansainvälistä liikennettä harjoittavilla varustamoilla. Tarpeeksi pitkällä ylimenokaudella tulisi varmistaa, että pienvarustamoilla on riittävät mahdollisuudet järjestää vakuutussuojansa asetuksen mukaiseksi.Lisätietoja:
hallitusneuvos Lolan Eriksson, puh. (09) 160 28493 tai 040 744 8118