null Väylä- ja turvallisuusvirastot jäävät pääkaupunkiseudulle

Väylä- ja turvallisuusvirastot jäävät pääkaupunkiseudulle

Tiedote 06.03.2009 08.55 fi sv

Liikenne- ja viestintäministeriö on saanut ulkopuolisen asiantuntijaryhmän tekemän puolueettoman sijoittamisselvityksen ensi vuoden alussa aloittavien liikenteen väylä- ja turvallisuusviraston alueellistamisesta. Liikenneministeri Anu Vehviläisen mukaan väylä- ja turvallisuusvirastot pysyvät pääkaupunkiseudulla.

- Vuoden 2010 alussa aloittavien väyläviraston ja liikenteen turvallisuusviraston tulee saada hyvä alku. On olennaista, että virastouudistukselle asetetut kunnianhimoiset tavoitteet voivat lähivuosina toteutua. Tämän vuoksi katson, että perustettavien uusien virastojen tulee sijaita pääkaupunkiseudulla, linjaa Vehviläinen.

Vehviläisen mukaan virastojen pysymiselle pääkaupunkiseudulla antaa vahvan selustan juuri valmistunut ulkopuolinen asiantuntijaselvitys. NetEffect Oy on selvittänyt liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta sijoituspaikkavertailuun asetettuja kaupunkeja. Kriteereinä vertailussa on käytetty muun muassa toiminnallisia, alueellisia, taloudellisia ja henkilöstöön liittyviä tekijöitä. Pääkaupunkiseudun lisäksi vertailussa olivat mukana Rovaniemi, Lappeenranta, Kuopio, Kouvola ja meriturvallisuuden osalta Kotka.
Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut hallinnonalalleen 200-400 työpaikan alueellistamistavoitteen vuoteen 2015 mennessä. Ministeriö ei ole luopumassa tavoitteestaan.

Asetetun alueellistamistavoitteen toteuttamiseksi ministeriö asettaa työryhmän, johon kuuluvat virastojen johto ja henkilöstöjärjestöjen edustajat. Työryhmän tehtävänä on tehdä esitys alueellistettavista tehtävistä. Työryhmän toimeksiantoon kuuluu selvittää uusista virastoista alueellistettavien tehtävien siirtoa Rovaniemelle ja Lappeenrantaan. Siirrettävät tehtävät eivät saa heikentää virastojen ydintehtävien hoitoa. Työryhmän määräaika on 15.5.2009.

Ministeri Vehviläinen korostaa, että valmistelussa noudatetaan valtionhallinnon yhteistoimintamenettelyä. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan yhteistoimintakokous käsittelee virastoselvityksiä alustavasti 11. maaliskuuta. Asia on hallinnonalan yhteistoimintakokouksen varsinaisessa käsittelyssä 25. maaliskuuta. Ministeri Vehviläinen osallistuu itse yhteistoimintakokouksiin.
Hallitus on aiemmin linjannut, että alueellistamispäätöksiä tulee tällä hallituskaudella kohdentaa erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomeen.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan kuuden viraston toiminta organisoidaan ensi vuoden alusta siten, että muodostuu kaksi uutta virastoa kuuden entisen viraston sijaan. Väylävirasto muodostuu Tiehallinnon, Ratahallintokeskuksen ja Merenkulkulaitoksen toimintojen yhdistämisestä. Liikenteen turvavirasto muodostuu Ilmailuhallinnon, Ajoneuvohallintokeskuksen, Rautatieviraston ja Merenkulkulaitoksen meriturvallisuustoimintojen yhdistämisestä.

Virastouudistuksen tärkeimpiä tavoitteita ovat kokonaisvaltaisen liikennepolitiikan valmistelu ja liikennejärjestelmänäkökulman vahvistaminen, hallinnon tuottavuuden paraneminen, toiminnan tehokkuuden ja vaikuttavuuden kasvattaminen sekä toimintojen parempi koordinointi. Tavoitteena on että, asiakkaiden koko matka- ja kuljetusketjun tarpeet otetaan huomioon ja liikenteen turvallisuus- ja ympäristökysymyksiä hoidetaan kokonaisvaltaisemmin.

NetEffect Oy:n tekemä asiantuntijaselvitys liikennehallinnon väylä- ja turvallisuusvirastojen sijoittamisesta on nähtävissä kokonaisuudessaan Liikenne- ja viestintäministeriön verkkosivuilla www.lvm.fi.

Lisätietoja:
Erityisavustaja Kari Jääskeläinen, puh. 0440 581 030