null Väylämaksujen poisto lausuntokierrokselle

Väylämaksujen poisto lausuntokierrokselle

Tiedote 24.04.2020 21.14 fi sv en

Finnlines-rahtialus Hangon edustalla (Kuva: Mikko Lemola/Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu esitys, jolla muutettaisiin väliaikaisesti väylämaksulakia.

Esityksen mukaan aluksilta perittävän väylämaksun kantaminen lopetettaisiin loppuvuodeksi 2020 ja jo maksetut vuoden 2020 maksut palautettaisiin.

Muutos perustuu koronavirustilanteesta johtuvaan poikkeustilaan ja sen vaikutuksista merikuljetuksiin. Se on tarkoitettu määräaikaiseksi ratkaisuksi.

- Väylämaksujen poistamisella tuetaan Suomelle elintärkeitä merikuljetuksia. Kun kuljetusten kulut laskevat, elvytystoimi kohdentuu koko elinkeinoelämälle. Keventämällä vientiteollisuuden kustannusrakennetta varmistamme vakaat näkymät ja kannustamme investointeihin, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Esitys liittyy vuoden 2020 lisätalousarvioon, ja se on tarkoitus viedä eduskuntaan toukokuun aikana.

Väylämaksun puolitukseen suunnitellaan jatkoa

Väylämaksulain mukaan Suomen vesialueella kauppamerenkulkua harjoittavasta aluksesta suoritetaan valtiolle väylämaksua. Sitä on maksettava, kun alus saapuu suomalaiseen satamaan ulkomailta tai kun alus siirtyy suomalaisesta satamasta toiseen suomalaiseen satamaan.

Väylämaksu on puolitettu vuodesta 2015 lähtien. Tämän puolittamisen tavoitteena on ollut keventää elinkeinoelämän logistisia kustannuksia Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn hyväksi. Vuoden 2021 väylämaksu valmistellaan syksyn talousarvioesityksen yhteyteen. Väylämaksun puolittamista jatketaan. 

Liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteltiin myös väliaikaista muutosta meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annettuun lakiin. Esitys oli suppealla lausuntokierroksella ja ministeriö on tämän jälkeen keskeyttänyt asian valmistelun. Merenkulun tukemiseksi on valmisteltu samanaikaisesti muita toimenpiteitä ja ministeriö seuraa, miten nämä toimet vaikuttavat.

Mitä seuraavaksi?

Esitys väylämaksulain muutoksesta on poikkeustilanteesta ja esityksen kiireellisyydestä johtuen lyhyellä lausuntokierroksella 28.4.2020 asti.

Lausuntokierroksen jälkeen lakimuutosten valmistelu jatkuu virkamiestyönä. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle toukokuussa 2020.

Esitys liittyy vuoden 2020 kolmanteen lisätalousarvioon.

Lisätietoja:

ministerin erityisavustaja Ilkka Hamunen, p. 050 478 1027

yksikön johtaja Sanna Ruuskanen, p. 050 376 2377