Väylämaksut laskevat vuodenvaihteessa

Tiedote 04.12.2008 14.12 fi

Väylämaksujen yksikköhinnat laskevat kaikilla alustyypeillä keskimäärin 1,6 prosenttia vuoden alusta. Väylämaksujen määräytymisperusteet pysyvät ennallaan.

Hallitus esitti maksuja koskevan lain vahvistamista 4. joulukuuta. Laki tulee voimaan 1. tammikuuta 2009.

Väylämaksun alennus ei muuta maksun määräytymisperusteita, joita ovat mm. aluksen käyntikerrat, nettovetoisuus ja jääluokka.

Maksun enimmäismäärä aluskäynnillä on 98 400 euroa. Matkustaja-aluksen väylämaksun enimmäismäärä on kuitenkin 29 620 euroa ja risteilyaluksen 40 640 euroa.

Väylämaksujen vuotuinen enimmäismäärä on lastialuksilla 10 ja matkustaja-aluksilla 30 maksua. Kun alukset ovat suorittaneet enimmäismäärän, ne vapautetaan loppuvuodeksi enemmistä väylämaksuista.


Lisätietoja

merenkulkuneuvos Sirkka-Heleena Nyman, p. (09) 160 28009, 0400 659 324