Takaisin

Väylätuotanto halutaan erilleen muusta Merenkulkulaitoksesta

Väylätuotanto halutaan erilleen muusta Merenkulkulaitoksesta

Tiedote 12.03.2008 12.28 fi

Merenkulkulaitoksen sisäinen tuotanto aiotaan irrottaa laitoksen viranomais-
ja tilaajatoiminnasta. Samalla tuotanto avattaisiin kilpailulle.

Liikenneministeri Anu Vehviläinen on antanut Tiehallinnon pääjohtaja Jukka Hirvelän tehtäväksi selvittää, miten uudistus toteutetaan. Ministeri toivoo saavansa työn tulokset toukokuun loppuun mennessä.

Merenkulkulaitoksen tuotantotoimintojen eriyttäminen sisältyy hallitusohjelmaan.
Liikenne- ja viestintäministeriön suunnitelmissa uudistus toteutuu vuoden 2010 alussa.

Tien- ja radanpidossa tuotanto on jo eriytetty. Tiehallinto ja Ratahallintokeskus ovat tilaajaviranomaisia. Merenkulkulaitoksesta on jo aiemmin irrotettu liikelaitoksiin jäänmurto, yhteysalusliikenne, raskaiden väyläalusten palvelut ja luotsaus. Jäljellä on kuitenkin vielä omaa väylä- ja merikarttatuotantoa.Lisätietoja:
Liikennepalveluyksikön päällikkö Mikael Nyberg, puh. (09) 160 28474
Liiketoimintayksikön päällikkö Mika Mäkilä, puh. (09) 160 28475, 040 5956068