Vehviläinen ei hyväksy konttikuljetusten rajoitusta Venäjälle

Tiedote 18.05.2009 09.00 fi sv

Venäjän tullilaitos on ehdottanut, että yli 20 jalkaiset kontit kuljetettaisiin joko meritse suoraan Venäjän satamiin tai naapurimaiden kautta rautateitse.

Liikenneministeri Anu Vehviläinen on lähettänyt jo 13.5. Venäjän liikenneministeri Igor Levitinille kirjeen, jossa Vehviläinen kritisoi Venäjän tullilaitoksen valmistelemaa asetusta. Kirjeessään Vehviläinen muun muassa toteaa, että uusi asetus olisi täysin Maailman kauppajärjestön WTO:n periaatteiden vastainen.

- Olen erittäin huolestunut mahdollisen asetuksen vaikutuksista, sillä konttiasetus heijastuisi suoraan myös Suomen vientiin Venäjälle. Sellaista ei voida hyväksyä, ministeri Vehviläinen painotti kirjeessään.

Vehviläinen toivoo, että ministeri Levitin käyttäisi kaiken vaikutusvaltansa, jotta asetus ei tulisi voimaan.

Venäjän tullilaitoksen ehdottaman asetuksen voimaantulo lakkauttaisi kokonaan kuorma-autoilla tapahtuvat konttikuljetukset Suomesta ja eräistä muista maista Venäjälle. Viime vuonna Suomen kautta kuljetettiin Venäjälle 196 000 konttia, joista vain 7 000 rautateitse. Päivittäin rajan yli pystytään kuljettamaan 3-4 konttijunaa päivässä. Tämän hetken taloustilanteesta huolimatta Suomen ja Venäjän kolmen eteläisen rajanylityspaikan kautta kulkee noin 8 500 - 10 000 rekkaa viikossa.

Asetus koskisi Venäjän Euroopan puoleista rajaa. EU-maista asetus kohdistuisi Suomeen, Viroon ja Latviaan.

Asetusluonnoksen valmistelusta saatiin virallinen vahvistus 14. toukokuuta, kun liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen Vehviläisen pyynnöstä keskusteli asiasta Venäjän varaliikenneministeri Sergei Aristovin kanssa.

Ministeri Vehviläinen ja tulliasioista vastaava ministeri Mari Kiviniemi lähettivät perjantaina 15.5. kirjeen EU:n liikennekomissaari Antonio Tajanille ja tulliasioista vastaavalle komissaari Laszlo Kovacsille. Lisäksi konttiasetuksen valmistelusta informoidaan Viron ja Latvian sekä tulevan EU-puheenjohtajamaan Ruotsin ministereitä. Asia pyritään ottamaan esille EU:n ja Venäjän korkeantason tapaamisissa touko-kesäkuussa.

Lisätietoja:

erityisavustaja Kari Jääskeläinen, puh. 09 160 28325, 0440 581 030,
hallitusneuvos Silja Ruokola, puh. (09) 160 28367, 040 580 0894