Vehviläinen fattade beslut om regionaliseringen av trafikförvaltningen

Uutinen 02.06.2009 12.24 fi sv

Trafikminister Anu Vehviläinen beslutade den 2 juni att de nya ämbetsverken inom kommunikationsministeriets trafikförvaltning och deras personal placeras enligt regionaliseringsförslaget från ministeriets arbetsgrupp.

Enligt beslutet omorganiseras ministeriets trafikförvaltning från början av 2010 till två nya ämbetsverk, trafikledsverket och trafiksäkerhetsverket. De nya ämbetsverkens huvudsakliga verksamhetsställen placeras i huvudstadsregionen och totalt 245 årsverken regionaliseras till Villmanstrand och Rovaniemi före utgången av 2015. Statsrådets koordineringsgrupp för regionaliseringen biföll ministeriets förslag den 27 maj.