null Vehviläinen muuttaa taksilakia

Vehviläinen muuttaa taksilakia

Tiedote 04.04.2009 13.30 fi sv

Liikenneministeri Anu Vehviläinen (kesk) muuttaa taksilakia asemapaikkapykälän osalta. Vehviläisen mukaan kesällä 2007 voimaan tullut taksilaki ei kykene riittävällä tavalla turvaamaan kuntaliitosten myötä syntyneiden laajojen kuntien ja haja-asutusalueiden taksipalveluita.

Ongelma on, että taksilupia myöntävät läänit laittavat järjestelmällisesti taksilupien asemapaikaksi kunta- tai kaupunkikeskuksen sen sijaan, että lääneissä käytettäisiin harkintaa myös sen puolesta, että asemapaikka voisi olla kyläkeskus tai entisen kunnan keskusta.

- Kuntaliitostilanteiden ja ylipäänsä haja-asutusalueiden taksipalveluiden turvaamisongelmat ovat olleet tiedossa jo pidempään. Nyt on käynyt ilmi, ettei asemapaikkakysymystä voida ratkaista muutoin kuin muuttamalla asemapaikkaa koskevaa taksilain pykälää siten, että asemapaikka voi olla muukin kuin kaupunki- tai kuntakeskus, Vehviläinen sanoi lauantaina Itä-Suomen ja Pohjois-Karjalan taksiyrittäjien tilaisuudessa Joensuussa.

Liikenne- ja viestintäministeriön tarkoituksena on valmistella hallituksen esitys asemapaikkakysymyksen ratkaisemiseksi toukokuun loppuun mennessä.

Lisäksi ministeriö aikoo perustaa lähiaikoina työryhmän arvioimaan ja valmistelemaan taksiliikennelain laajempia muutostarpeita. Työryhmään kuuluisi niin lupa- ja kilpailuviranomaisten kuin taksialan edustus.

Lisätietoja:
Erityisavustaja Kari Jääskeläinen, puh (09) 160 28325 tai 044 058 1030
Minna Kivimäki, puh (09) 160 28013 tai 040 754 9871