Vehviläinen päätti liikennehallinnon alueellistamisesta

Uutinen 02.06.2009 11.40 fi sv

Liikenneministeri Anu Vehviläinen päätti 2. kesäkuuta, että liikenne- ja viestintäministeriön liikennehallinnon uudet virastot ja niiden henkilöstö sijoittuvat ministeriön työryhmän alueellistamisesityksen mukaisesti.

Päätöksen mukaisesti vuoden 2010 alussa ministeriön liikennehallinto organisoidaan kahdeksi uudeksi virastoksi, väylävirastoksi ja liikenteen turvallisuusvirastoksi. Uusien virastojen päätoimipaikat sijoitetaan pääkaupunkiseudulle ja yhteensä 245 henkilötyövuotta alueellistetaan Lappeenrantaan ja Rovaniemelle vuoteen 2015 mennessä. Valtioneuvoston alueellistamisen koordinaatioryhmä puolsi ministeriön esitystä 27. toukokuuta.