Takaisin

Vehviläinen vaati kuljetusyrittäjien jättämistä työaikadirektiivin ulkopuolelle

Vehviläinen vaati kuljetusyrittäjien jättämistä työaikadirektiivin ulkopuolelle

Tiedote 07.04.2008 16.28 fi

Liikenneministeri Anu Vehviläinen vaatii kuljetusyrittäjien jättämistä maantieliikenteen työaikadirektiivin ulkopuolelle. Euroopan komissio on omassa raportissaan vuonna 2007 katsonut, ettei itsenäisiä kuljetusyrittäjiä tulisi ottaa työaikasääntelyn piirin. Suomi kiirehtikin Euroopan unionin maantieliikenteen työaikadirektiiviin tarvittavia muutoksia, kun Vehviläinen tapasi liikennekomissaari Jacques Barrot'n ministerineuvoston yhteydessä Luxemburgissa.

- Komissio on kertomuksessaan katsonut, ettei kuljetusyrittäjiä tulisi ottaa työaikasääntelyn piiriin. Olen aivan samaa mieltä arviosta. On pidettävä mielessä asian haitalliset vaikutukset alan työvoiman saantiin ja pienten yritysten kilpailukykyyn, Vehviläinen sanoi Barrot'lle Luxemburgissa.

Suomi on koko EU-jäsenyytensä ajan katsonut, että itsenäiset kuljetusyrittäjät on jätettävä työaikadirektiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Vastaavaan arvioon on päätynyt komissio vuoden 2007 keväällä julkaisemassaan raportissa. Suomi toivoo, että komissio tekisi direktiiviin asiaa koskevan muutosehdotuksen pian. Vehviläinen toi esiin suomalaisen kuljetusalan erityisrakenteen.

Vehviläinen korosti komissaari Barrot'lle, että kysymys on itsenäisen kuljettajan täsmällisestä määritelmästä. Vehviläisen mukaan itsenäinen yrittäjä mm. kantaa yrittäjyydestä aiheutuvat riskit, on juridisesti ja taloudellisesti riippumaton kuljetuksen tilaajasta sekä järjestää itsenäisesti oman toimintansa.

Kuljetusyrittäjien työajat liittyvät ns. maantieliikennepakettiin, josta liikenneministerit kävivät maanantaina periaatekeskustelun. Pakettiin sisältyvät mm. tieliikenteen kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoillepääsy, liikenteenharjoittajien ammatillinen pätevyys sekä kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsy.

Tavaraliikenteen markkinoillepääsyä koskevassa ehdotuksessa kabotaasin sääntöjä halutaan selkiyttää siten, että kabotaasi sallittaisiin kolmelle kuljetukselle viikon kuluessa ajoneuvon maahan saapumisesta. Kabotaasi tarkoittaa maan sisäisiä tilapäisiä kuljetuksia vieraan maan rekisterissä olevalla ajoneuvolla. Ministerien keskustelussa esille nousi ongelma siitä, miten voitaisiin välttää tyhjien ajoneuvojen liikennöinti, joka saattaa olla seurauksena kabotaasirajoituksista. Ministerit korostivat, että ratkaisuun asiassa pitäisi päästä seuraavassa neuvoston kokouksessa kesäkuussa.

Lisätietoja:
ylijohtaja Juhani Tervala, puh. 050 552 7260,
kansainvälisten asioiden neuvos Minna Kivimäki, puh. 040 754 9871