null Venäjän maantieliikenteen painorajoihin muutoksia

Venäjän maantieliikenteen painorajoihin muutoksia

Tiedote 09.02.2009 12.07 fi en

Liikenne- ja viestintäministeriö on ilmoittanut Venäjän liikenneministeriölle, ettei Suomi voi enää sallia yli 38 tonnia painavien venäläisten ajoneuvojen liikennöintiä Suomen tieverkolla ilman ylipainolupaa. Uusi käytäntö astuu voimaan 15. helmikuuta. Tieto käytännön muutoksesta on toimitettu myös Venäjän ulkomaanliikenteen harjoittajien keskusjärjestölle ASMAP:lle.

Muutoksen syynä on se, että nykyinen käytäntö on maantieliikennesopimuksen sekä Suomen lainsäädännön vastainen. Suomen voimassa olevan lainsäädännön mukaan Venäjällä rekisteröity yhdistelmä tarvitsee aina Ajoneuvohallintokeskuksen poikkeusluvan, jos yhdistelmän kokonaispaino ylittää 38 tonnia.

Ylipainolupien poikkeuskäytännön taustalla on vuonna 2001 sovittu tavoite tasapuolisten ehtojen luomiseksi suomalaisille ja venäläisille liikenteenharjoittajille. Suomen ja Venäjän sopiman käytännön mukaan kokonaispainoltaan 42 tonnin ajoneuvojen liikennöinti kummankin osapuolen alueella sallitaan ilman erikoislupia sillä ehdolla, että akselipainot vastaavat kansallisia määräyksiä.

Akselipainoja koskeva lisäys tehtiin erityisesti Venäjän toivomuksesta. Suomessa tämä merkintä on aiheuttanut ongelmia valvontaviranomaisille ja he ovat toistuvasti pyytäneet tarkennusta sovellutusohjeisiin.

Liikenne- ja viestintäministeriö on aloittanut Venäjän liikenneministeriön kanssa neuvottelut maittemme välisen maantieliikennesopimuksen muuttamiseksi. Tarkoituksena olisi muuttaa tiemaksuja ja raskaiden ajoneuvojen painoja ja mittoja koskevia määräyksiä sekä sopia taksiliikenteen pelisäännöistä.


Lisätietoja:

kansainvälisten asioiden neuvos Silja Ruokola, puh. 040 5800894
kansainvälisten asioiden neuvos Jouko Alaluusua, puh. (09) 160 28499
yli-insinööri Juha Valtonen, puh. (09) 160 28615