Veneilyn turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä parannetaan

Tiedote 15.09.2011 13.47 fi

Euroopan unioni aikoo parantaa huviveneiden turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Tähän pyritään esim. huviveneiden päästömääräyksiä kiristämällä.

Valtioneuvosto lähetti 15. syyskuuta eduskunnalle kirjelmän komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi huviveneistä ja vesiskoottereista.

Ehdotuksessa esitetään tarkistettavaksi veneiden suunnittelun ja valmistuksen turvallisuus- ja päästövaatimuksia. Uutena vaatimuksena esitettäisiin pakollista jätetankkijärjestelmää huviveneiden käymälöihin, jotta veneiden jätevesiä ei päästettäisi meriin ja näin suojeltaisiin meriympäristöä.

Veneiden moottoreiden hiukkaspäästöjä leikattaisiin 34 prosenttia ja typenoksidi- ja hiilivetypäästöjä 20 prosenttia. Huviveneiden ja niiden moottorien maksimiäänitehotaso olisi ehdotuksen mukaan 67 desibeliä. Ehdotus asettaisi huviveneille ja vesiskoottereille myös vaatimuksenmukaisuusvaatimukset niiden markkinoille saattamista varten (CE-merkintä).

Lainsäädäntömuutos tukisi omalta osaltaan Euroopan unionin ilmanlaatu - ja ympäristötavoitteiden toteuttamista.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Risto Saari, p. 09 160 28311, 040 829 8132