Venerekisteritietojen tarkistusaika päättyy syksyllä

Tiedote 28.05.2010 13.14 fi sv

Laki vesikulkuneuvorekisteristä tuli voimaan 1.10.2007. Lain mukaan ennen kyseistä ajankohtaa rekisteröityjen veneiden rekisteritiedot on saatettava uuden lain mukaisiksi kolmen vuoden kuluessa lain voimaantulosta eli 1.10.2010 mennessä. Tämä velvoite täytetään tekemällä tietojen tarkistusilmoitus maistraatille.

Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenteen turvallisuusvirasto ja maistraatit muistuttavat yhteisellä tiedotteella veneen omistajia ja haltijoita rekisteritietojen tarkistamisesta. Viranomaiset haluavat muistuttaa, että ellei vesikulkuneuvon rekisteröintitietoja ole tarkistettu uuden lain edellyttämällä tavalla lokakuun alkuun mennessä, vesikulkuneuvoa koskevat tiedot poistetaan kuulutusmenettelyn jälkeen rekisteristä.

Mikäli vesikulkuneuvon omistaja laiminlyö velvollisuutensa ilmoittaa vesikulkuneuvonsa rekisteriin ja ajaa vesikulkuneuvolla ilman rekisteröintitodistusta, omistajalle voidaan määrätä rikesakko.

Maistraattien ylläpitämään vesikulkuneuvorekisteriin on rekisteröitävä kaikkien vähintään 5,5 metriä pitkien purje- ja moottoriveneiden tiedot sekä kaikki moottoriteholtaan vähintään 15 kW (eli yli 20 hevosvoiman) veneet. Vesikulkuneuvon rekisteröinnistä annetaan rekisteritodistus, joka on oltava mukana aina vesikulkuneuvolla liikuttaessa. Lisäksi muistutetaan, että rekisteröinnin mukainen rekisteritunnus pitäisi kiinnittää veneeseen.

Vesikulkuneuvorekisteriin talletettavista tiedoista on säädetty yksityiskohtaisesti valtioneuvoston asetuksella. Talletettavat tiedot koskevat mm. omistajan henkilötietoja, vesikulkuneuvon tyyppiä, merkkiä ja mallia, kansirakennetta, rakennusvuotta ja käyttöönottovuotta. Rekisteröintilomake, jota käytetään myös tietojen tarkistuksessa, löytyy maistraattien internet-sivulta: www.maistraatti.fi -> vesikulkuneuvorekisteri -> ilmoitus vesikulkuneuvorekisteriin.

Täytetty lomake mahdollisesti tarvittavine liitteineen tulee toimittaa maistraattiin. Ilmoituksen voi toimittaa maistraattiin myös postitse, faxina tai sähköpostin liitteenä. Maistraatit auttavat tarvittaessa rekisteröinti-ilmoituksen täyttämisessä ja vesikulkuneuvon rekisteröinnissä.

Vesikulkuneuvorekisteriä pidetään vesiliikenteen turvallisuuden parantamiseksi, ympäristöhaittojen vähentämiseksi, valvonta- ja pelastustoiminnan tukemiseksi sekä vesien käytön suunnittelua ja varautumissuunnittelua varten.

Lisätietoja:
Maistraattien yhteystiedot: www.maistraatti.fi
Liikenteen turvallisuusvirasto, osastonjohtaja Tom Wilenius, p. 040-5622792
Liikenne- ja viestintäministeriö, ylitarkastaja Risto Saari, 040-8298132