Verkkoturvallisuuden neuvottelukunta uudelle toimikaudelle

Tiedote 22.06.2022 13.20 fi sv en

Mies selaa tablettitietokonetta. (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

Valtioneuvosto on 22.6.2022 asettanut verkkoturvallisuuden neuvottelukunnan uudelle toimikaudelle. Neuvottelukunnan tehtävänä on arvioida ja kehittää kotimaisten viestintäverkkojen turvallisuutta ja toimia viranomaisten päätöksenteon tukena. Neuvottelukunnan toimikausi alkaa 1.7.2022 ja päättyy 30.6.2024.

Verkkoturvallisuuden neuvottelukunnan tehtävänä on seurata viestintäverkkojen ja viestintäteknologian kehittymistä sekä tehdä ehdotuksia verkkoturvallisuuden parantamiseksi. Neuvottelukunta voi käsitellä myös muita valtioneuvoston osoittamia kyberturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä.

- Neuvottelukunta on osoittautunut toimivaksi ja vahvistanut kyberturvallisuuden yhteistyötä. Työryhmä myös mahdollistaa laajempaa keskustelua turvallisuusympäristön muuttuvassa tilanteessa. Myös maailmalla pidetään Suomen ratkaisua tasapainoisena, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka sanoo.

Taustalla EU:n 5G-suuntaviivat

Neuvottelukunnan taustalla on Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella tehty EU:n yhteinen riskiarvio 5G-verkkojen turvallisuudesta ja tammikuussa 2020 annettu EU:n 5G-työkalupakki, joka sisältää suositukset 5G-turvallisuuden parantamiseksi.

Neuvottelukunta perustuu vuoden 2021 alussa voimaan tulleisiin sähköisen viestinnän palveluista annetun lain uusiin säännöksiin, jotka ovat osa EU:ssa laadittujen yhteisten suuntaviivojen ja työkalupakin toimeenpanoa Suomessa.

Valtion kyberturvallisuusjohtaja mukaan kokoonpanoon

Uudella toimikaudella neuvottelukunnan kokoonpanoa täydennettiin valtion kyberturvallisuusjohtajalla.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii liikenne- ja viestintäministeriön osastopäällikkö Laura Eiro.

Työryhmässä on edustajat puolustusministeriöstä, sisäministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä ja valtiovarainministeriöstä. Lisäksi työryhmässä on edustajat Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista, Suojelupoliisista, Puolustusvoimista ja Suomen erillisverkot Oy:stä. Edustettuna ovat myös teleyritykset Elisa Oyj, Telia Finland Oyj ja DNA sekä Ficom ry.

Lisätietoja:

yksikön johtaja Maija Ahokas, p. 040 031 6178, maija.ahokas@gov.fi, Twitter: @mmaija

erityisasiantuntija Outi Slant, p. 050 477 9298, outi.slant@gov.fi