Takaisin

Verkkovierailuiden tukkuhintakatoista päätös – Suomen tavoite alemmista hinnoista toteutui

Verkkovierailuiden tukkuhintakatoista päätös – Suomen tavoite alemmista hinnoista toteutui

Uutinen 01.02.2017 15.42 fi

Euroopan parlamentti ja jäsenmaat ovat päässeet sopuun teleoperaattoreiden roaming-verkkovierailujen tukkuhintakatoista. Tukkuhintasääntely on osa verkkovierailuihin liittyvää sääntelykehystä. Päätöksen myötä verkkovierailuihin liittyvä sääntelyuudistus on kokonaisuudessaan valmis ja muutokset astuvat voimaan 15. kesäkuuta.

Päätöksen mukaan operaattorit saavat kesäkuusta alkaen periä toisiltaan enintään 7,7 euroa gigatavulta, kun asiakas käyttää dataa vieraassa verkossa EU:n alueella. Hintakatto laskee vuosittain vuoteen 2022 asti, jolloin se on 2,5 euroa gigatavulta.

Tukkuhintakatot laskivat Euroopan Unionin puheenjohtajan, komission ja parlamentin välisten neuvotteluiden myötä alhaisemmiksi kuin mikä olivat komission ja neuvoston alkuperäiset esitykset. Tukkuhintakattojen lasku oli neuvotteluissa myös Suomen tavoitteena.

Jo aiemmin annetun päätöksen myötä eurooppalaiset teleoperaattorit eivät lähtökohtaisesti enää saisi periä käyttäjiltä lisämaksua matkapuhelimen käytöstä toisen EU-maan alueella. Sääntelykehys sisältää myös niin sanotun reilun käytön rajat, jotka ylittävästä käytöstä käyttäjä joutuu jatkossakin maksamaan pientä lisämaksua, mikäli hänellä on käytössä rajattoman datan liittymä.

Ratkaisussa on kuitenkin mukana poikkeusmekanismi, jonka perusteella teleoperaattorit voivat tietyissä tapauksissa hakea Viestintävirastolta lupaa asettaa pieni lisämaksu verkkovierailuista kansallisten halpojen liittymien turvaamiseksi. Roaming-käyttäjähintojen oletetaan laskevan tällöinkin merkittävästi nykyisestä.