null Vesiliikennelakia täydentävät asetukset voimaan 1. kesäkuuta

Vesiliikennelakia täydentävät asetukset voimaan 1. kesäkuuta

Tiedote 28.05.2020 13.27 fi sv en

Lautta laiturissa (Kuva: Vovantarakan / Shutterstock)

Valtioneuvosto ja liikenne- ja viestintäministeriö ovat antaneet kaksi asetusta, joilla tarkennetaan uutta vesiliikennelakia. Asetukset koskevat maantielauttoja sekä alusten miehitystä ja laivaväen pätevyyttä, ja ne tulevat voimaan samaan aikaan vesiliikennelain kanssa 1. kesäkuuta 2020.

Maantielauttoja ja losseja koskevat säännökset päivitetään vastaamaan uutta vesiliikennelakia. Uudet säännökset esimerkiksi lauttaliikenteen merkitsemisestä sekä lauttaliikenteen ja muun vesiliikenteen yhteen törmäämisen ehkäisemisestä ovat aiempaa tarkemmat.

Alusten miehitystä ja laivaväen pätevyyttä koskevalla asetusmuutoksella nopeutetaan ammattipätevyyden saamista sekä edistetään vesiliikenteen henkilöstön työllistymistä ja yritystoimintaa.

Asetuksella laajennetaan merenkulun koulutuksen harjoittelumahdollisuuksia ja helpotetaan lisäpätevyystodistusten myöntämistä. Aluksella esimerkiksi tilapäisissä tarkastus-, huolto- tai luotsaustehtävissä olevilta henkilöiltä tai tilapäisessä työssä olevilta viihdetaiteilijoilta ei jatkossa edellytetä merenkulun pätevyysvaatimuksia.

Asetuksella täsmennetään myös vuokraveneen kuljettajalta vaadittavia pätevyyksiä. Uuden vesiliikennelain perusteella vuokraveneitä koskevista katsastusvaatimuksista ja erillisistä rakenne- ja varustevaatimuksista luovutaan.

Veneitä ammattimaisesti kuljettavien henkilöiden, kuten taksiveneiden kuljettajien, pätevyysvaatimukset säilyvät, mutta niitä on tarkennettu. Jatkossa vuokraveneen kuljettajankirjan myöntämisen edellytyksenä ovat myös esimerkiksi merilain, kansainvälisten meriteiden sääntöjen ja vesiliikennelain tuntemus.

Lisätietoja

hallitusneuvos Irja Vesanen-Nikitin, p. 0295 34 2544

ylitarkastaja Katja Peltola, p. 0295 34 2031