Vesiliikennelakiin esitetään muutoksia

Tiedote 15.04.2021 13.20 fi sv en

Moottorivene järvellä (Kuva: Shutterstock)

Hallitus esittää vesiliikennelakiin muutoksia, joista keskeiset liittyvät vesiliikenteen turvallisuuteen ja valvontaan. Hallitus antoi esityksensä eduskunnalle 15. huhtikuuta 2021.

Vesiliikennelain kokonaisuudistus tuli voimaan 1. kesäkuuta 2020. Tarpeita lain täsmentämiseksi on ilmennyt muun muassa käytännön valvonnan yhteydessä sekä täysin uudentyyppisten vesikulkuneuvojen tultua markkinoille.

Lakiin esitetään tarkennuksia kanavia koskevaan sääntelyyn sekä ehdotetaan, että tietyillä vesikulkuneuvoilla liikkuvilta voitaisiin turvallisuussyistä kieltää pääsy sulkukanavalle tai heidän pääsyään sille voitaisiin rajoittaa. Kielto tai rajoitus voisi koskea esimerkiksi vesiskoottereilla liikkumista sellaisilla vanhemmilla sulkukanavilla, joilla virtaus on voimakasta.

Huviveneitä suurempien huvialusten kelpoisuusvaatimuksia ja varustevaatimuksia esitetään tarkennettaviksi. Tarkennuksia ehdotetaan myös väyläpäätöksiä ja vesikulkuneuvojen rekisteröintiä koskeviin menettelyihin

Lakiin esitetään lisättäväksi mahdollisuus myöntää poikkeuksia myös tietyn, urheiluun tai vapaa-ajan viettoon tarkoitetun vesikulkuneuvotyypin varusteita ja tarvikkeita koskevista määräyksistä. Säännös olisi tarpeen uusien vesikulkuneuvojen nopean kehityksen vuoksi. Tällaisia uusia, Suomessakin jo käytössä olevia vesikulkuneuvoja ovat esimerkiksi moottorilla varustetut lainelaudat, joilla liikuttaessa on käytännössä mahdotonta noudattaa kaikkia varustevaatimuksia.

Merenkulun turvalaitteiden määrittelyyn esitetään lisättäväksi virtuaaliset turvalaitteet. Niitä käytettäisiin lähinnä tilapäisesti alueilla, joilla on vaikea ylläpitää fyysistä turvalaitetta. Määrittelyn laajentamisella edistettäisiin myös merenkulun automaatiota.

Mitä seuraavaksi?

Hallituksen nyt eduskunnalle antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla (tulevia täysistuntoja). Tämän jälkeen esitys siirtyy valiokuntakäsittelyyn.

Lain voimaantuloajaksi ehdotetaan 1.7.2021.

Lisätietoja:

hallitusneuvos Irja Vesanen-Nikitin, p. 040 544 9673