null Viestintäalan asiakaspalvelupalkinto YTV:n reittioppaille

Viestintäalan asiakaspalvelupalkinto YTV:n reittioppaille

Tiedote 21.01.2009 14.30 fi sv en

YTV:n reittiopaspalvelut ovat saaneet tämänvuotisen viestintäalan asiakaspalvelupalkinnon.

Tunnustuksen luovutti viestintäministeri Suvi Lindén ministeriön Viestintäfoorumissa 21. tammikuuta. Palkinnon ottivat vastaan liikennejohtaja Niilo Järviluoma ja tietojärjestelmävastaava Kimmo Sinisalo.

Palkintolautakunnan mukaan YTV:n joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen reittioppaiden käyttäminen on erittäin helppoa, ja palveluiden tarjoamat vaihtoehdot selkeitä ja havainnollisia. Joukkoliikenteen reittiopas on ollut käytössä vuodesta 2001 ja kevyen liikenteen opas keväästä 2007.

Lautakunta haluaa palkita reittioppaat niiden käytettävyyden lisäksi siksi, että ne kannustavat sekä pääkaupunkiseutulaisia että alueella vierailevia ulkopaikkakuntalaisia yksityisautoilua ilmastoystävällisempään liikkumismuotoon. Oppaista löytyvät suomenkielisen lisäksi ruotsin- ja englanninkieliset versiot sekä myös stadin slangilla tuotettu Reissugaidi.

Reittioppaista on lisäksi tekstiversiot, joita voi käyttää paitsi matkapuhelimella, myös näkövammaisten apuvälineillä. Palkintolautakunta ehdottaakin, että YTV panostaa kehitystyössään erityisesti reittioppaiden mobiiliversioiden käytettävyyden parantamiseen.

YTV on myös testannut puheohjattua reittiopasohjelmaa. Puheohjauksesta hyötyisivät paitsi näkövammaiset, myös muut liikkujat.

Reittioppaat on sijoitettu YTV:n etusivulle osoitteeseen www.ytv.fi, mutta ne löytyvät myös osoitteella www.reittiopas.fi.

Viestintäalan asiakaspalvelupalkinto myönnettiin nyt kolmatta kertaa. Palkinnolla halutaan kannustaa viestintäalan toimijoita parantamaan asiakaspalveluaan. Palkinto myönnetään liikenne- ja viestintäministeriön asettaman lautakunnan esityksen mukaisesti. Lautakunnassa on edustajia alan yrityksistä, järjestöistä ja viranomaisista.


Lisätietoja

ylijohtaja Liisa Ero, LVM, puh. (09) 160 28461, 050 555 0072
palkintolautakunnan puheenjohtaja Sakari Eränen, puh. (09) 8562 1231