null Viestintäministeri Lindén: Hallitus elvyttää laajakaistoilla

Viestintäministeri Lindén: Hallitus elvyttää laajakaistoilla

Tiedote 30.01.2009 13.00 fi sv

Hallitus julkisti tänään vuoden 2009 ensimmäisen lisätalousarvion ja esittää siinä varoja nopeiden valokuituyhteyksien rakentamiseen.

Lisäbudjetissa esitetty investointien poisto-oikeuden korottaminen kahdeksi vuodeksi vauhdittaa erittäin nopeiden tietoliikenneyhteyksien syntymistä koko Suomeen. Ministeri Lindén uskoo, että poisto-oikeuden korottaminen nopeuttaa myös nykyisten rakenteilla olevien matkaviestinverkkojen sekä tulevien neljännen sukupolven verkkojen (4G) rakentamista.

Hallitus päätti myös aikaistaa laajakaistayhteyksien rakentamista haja-asutusalueille. Rakentamismäärärahat ovat käytettävissä jo kuluvan vuoden aikana. Haja-asutusalueiden valokuiturakentamisen aikaistamiseen käytetään 0,5 miljoonaa euroa vuonna 2009.

Nopeiden laajakaistayhteyksien rakentaminen saadaan nyt vauhtiin. Vaikka laajakaistaverkko on Suomessa melko kattava, olemme nopeiden yhteyksien kehityksessä jääneet eurooppalaisen kärjen vauhdista, ministeri Lindén toteaa.

Laajakaistarakentaminen myös työllistää merkittävästi. Rakentamisvaiheen lisäksi työpaikkoja syntyy, kun nopeille tietoliikenneyhteyksille kehitetään uusia sopivia palveluja ja sovelluksia. Haja-asutusalueiden laajakaistahankkeen arvioidaan työllistävän kuuden vuoden rakennusvaiheen aikana keskimäärin 500 henkilöä vuosittain. Tietoliikenneyhteyksien paranemisen arvioidaan välillisesti synnyttävän jopa 1 000 pysyvää työpaikkaa.

Nyt pitää tehdä toimenpiteitä, joilla parannetaan sähköisten palveluiden saatavuutta ja yritysten kilpailukykyä tulevaisuudessa ja samalla heikennetään taantuman vaikutuksia, ministeri Lindén kertoo.

Lisätietoja

eritysavustaja Sami Paatero, puh. (09) 160 28324
viestintäneuvos Juhapekka Ristola, (09) 160 28348, 0400 788 530