Viestintäministeri Lindén: Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnettävä kouluissa nykyistä paremmin

Uutinen 09.10.2008 15.28 fi

- Tällä hetkellä suomalaiset lapset ja nuoret käyttävät tieto- ja viestintäteknistä osaamistaan pääosin kaikkialla muualla paitsi koulussa. Koulu ei välttämättä tarjoa nuorille samoja mahdollisuuksia osallisuuteen kuin virtuaalimaailma. Näiden mahdollisuuksien hyödyntämättä jättämiseen ei koulumaailmalla ole varaa, totesi viestintäministeri Suvi Lindén puhuessaan Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE ry:n seminaarissa.

Ministeri Lindénin mukaan teknologian käyttö vaihtelee suomalaisten koulujen opetuksessa vielä paljon. Osassa kouluja tietotekniikan tukema opetus on arkipäivää. Suurimmassa osassa hyödyntämisessä ollaan kuitenkin vasta alkutaipaleella. Useissa kouluissa on toteutettu erilaisia kokeiluhankkeita teknologian tehokkaammaksi hyödyntämiseksi.

- Turhan usein tulokset ovat jääneet lyhytaikaisiksi. Kokeiluilla ei ole saavutettu pitkäaikaista muutosta koulun toimintakulttuurissa ja pedagogisissa käytänteissä. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö oppimisen välineenä ei ole laajemmassa mittakaavassa lisääntynyt, vaikka tarvetta sille on jo pitkään nähty, Lindén sanoi.

Lindén peräänkuulutti puheessaan myös tietoverkkojen hyödyntämistä vuorovaikutteisena kanavana kodin ja koulun välillä.

- Useilla kouluilla on jo omat sähköiset reissuvihkot ja internet-sivut. Nyt ne olisi saatava käyttöön kaikissa kouluissa. Uskoisin, että avoimuudella ja yhteistyöllä voitaisiin poistaa monia koulunkäyntiin liittyviä ongelmia ja lisätä sitä paljon peräänkuulutettua yhteisöllisyyttä, Lindén sanoi.

Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt yhteistyössä opetusministeriön ja Opetushallituksen kanssa "ICT opetuksessa" -hankkeen. Tämän hankkeen tavoitteena on luoda uusia keinoja ja toimintamalleja tieto- ja viestintäteknologian tehokkaammaksi hyödyntämiseksi opetuksessa ja opiskelussa - kaikkialla Suomessa.

Jokelan ja Kauhajoen kaltaisten tragedioiden yhteydessä on myös paljon puhuttu internet roolista lasten ja nuorten elämässä. Aiheeseen onkin tartuttu hanakasti erityisesti silloin kun jokin on mennyt pieleen.

- Tämä osoittaa sen, että keskustelua internetin merkityksestä ja sen käytön etiikasta tulisi käydä enemmän. Johtamani arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnan alaisuudessa toimivan lasten ja nuorten mediafoorumin tehtävänä on herättää tätä keskustelua. Lisäksi se tuo esiin niitä mahdollisuuksia, joita tietoyhteiskunnan kehittyminen lapsille ja nuorille suo, Lindén totesi puheessaan Espoossa.

Lisätietoja:
Erityisavustaja Aleksi Randell, puh. (09) 160 28324, 0400 500 822