Takaisin

Viestintäministeri Lindén tyytyväinen TeliaSoneran sähköpostien uuteen reititykseen

Viestintäministeri Lindén tyytyväinen TeliaSoneran sähköpostien uuteen reititykseen

Tiedote 07.05.2007 14.34 fi

TeliaSonera on ilmoittanut, että sen suomalaisten asiakkaiden sähköpostipalvelut tuotetaan jatkossa Suomessa.

- TeliaSoneran ilmoittamat toimenpiteet ovat erittäin tervetulleet, toteaa viestintäministeri Suvi Lindén. - On hienoa, että TeliaSonera tällä tavoin viestittää ottavansa suomalaisten asiakkaitten yksityisyydensuojan tarpeet ja niiden mahdolliseen vaarantumiseen liittyvät uhat vakavasti. Olen erittäin tyytyväinen tähän ratkaisuun.

Ruotsissa annettiin maaliskuussa 2007 lakiesitys, joka sallisi Ruotsin puolustusvoimien seurata Ruotsin rajat ylittävää puhelin- ja sähköpostiliikennettä. Suomesta ulkomaille lähtevä teleliikenne ohjataan pääsääntöisesti Pohjanlahden yli Ruotsiin ja sieltä muualle maailmaan. Lisäksi osa Suomen sisäiseksikin tarkoitettua sähköpostiliikennettä on kierrätetty Ruotsissa olevien palvelinten kautta.

Liikenne- ja viestintäministeriö sai helmikuussa tiedon valmisteilla olleesta Ruotsin signaalitiedustelua koskevasta lakiesityksestä. Viestintävirasto pyysi tämän jälkeen teleoperaattoreilta selvitystä siitä, kuinka paljon suomalaisten viestiliikennettä kulkee Ruotsin kautta ja miten Ruotsin lakimuutos vaikuttaisi suomalaisten viestinnän yksityisyyteen.