Takaisin

Viestintäpalveluiden kuluttajansuojaa halutaan vahvistaa

Viestintäpalveluiden kuluttajansuojaa halutaan vahvistaa

Tiedote 18.05.2004 13.53 fi

Liikenne- ja viestintäministeriössä on listattu viestintäpalveluiden tarjontaan liittyviä kuluttajansuojaongelmia. Niitä on mm. hinnoittelussa, joka ei aina ole riittävän läpinäkyvää. Sopimusehtojen muuttaminen ei myöskään aina suju kitkatta. Erityisesti palvelun virhe- ja viivästystilanteiden korvaamisessa ilmenee ongelmia.

Ongelmia selvittäneessä ryhmässä oli myös oikeusministeriön, kuluttajaviranomaisten ja Viestintäviraston edustajia. Kuluttajan aseman parantamiseksi ryhmä piti tarpeellisena lisätä viranomaisyhteistyötä ja luoda parempia käytäntöjä. Erillisen viranomaistyöryhmän perustaminen nähtiin aiheelliseksi.

Liikenne- ja viestintäministeri Leena L u h t a n e n on ryhmän kanssa samaa mieltä siitä, että kuluttajan asemaa pitää vahvistaa. Viestintävirastolle lähettämässään kirjeessä ministeri Luhtanen muistuttaa, että kuluttajan asema tietoyhteiskuntapalveluiden käyttäjänä sisältyy myös hallitusohjelman ja hallituksen laajakaistastrategian kehittämiskohteisiin. Luhtanen kehottaa myös Viestintävirastoa ja Kuluttaja-asiamiestä tiivistämään yhteistyötään.

Lisätietoja
apulaisosastopäällikkö Liisa Ero, puh. (09) 160 28461