null Viestintäpalvelusopimuksiin tarkennuksia

Viestintäpalvelusopimuksiin tarkennuksia

Tiedote 21.01.2021 13.33 fi

Mies ja matkapuhelin (Kuva: Shutterstock)

Asiakkaalle ennen viestintäpalvelusopimuksen tekemistä annettavin tietoihin tulee tarkennuksia. Valtioneuvoston asiasta antama asetus tulee voimaan 25. tammikuuta 2021. Asetus liittyy sähköisen viestinnän palvelulakiin tehtyihin muutoksiin.

Viestintäpalvelusopimuksia ovat esimerkiksi matkapuhelinliittymiä tai internetpalveluja koskevat sopimukset kuluttajien ja palvelun tarjoajien välillä. Sopimuksissa annettavista tiedoista ei ole aiemmin säädetty yhtä tarkasti, mutta nyt EU:n teledirektiivi edellyttää yksityiskohtaisempaa sääntelyä asiasta.

Tietovaatimukset koskevat sähköisiä viestintäpalveluita tarjoavia teleyrityksiä. Tiedot tulisi kuluttajan lisäksi antaa myös mikroyritykselle, pienelle yritykselle ja voittoa tavoittelemattomalle yhteisölle, jos muuta ei ole sovittu.

Direktiivin edellyttämiin tietovaatimuksiin kuuluvat esimerkiksi viestintäpalveluiden hintatiedot, kuluttajan mahdollisuus seurata saldoaan, korvaus- ja hyvitysmenettelyt, laatumuuttujat sekä palveluntarjoajan toimet tietoturvaloukkausten, -haavoittuvuuksien ja -uhkien ilmetessä. 

Tiedot tulee tarvittaessa toimittaa vammaisille henkilöille käytettävissä olevassa esteettömässä muodossa.

Viestintäverkon korvaamisesta tai käytöstä poistamisesta ilmoitettava

Valtioneuvosto on antanut asetuksen myös huomattavan markkinavoiman yrityksen aikaisemman viestintäverkon korvaamisesta tai käytöstä poistamisesta. Asetus tulee voimaan 25. tammikuuta 2021.

Asetus perustuu sähköisen viestinnän palvelulain muutoksiin. Jatkossa huomattavan markkinavoiman yritysten tulee ilmoittaa Liikenne- ja viestintävirastolle, kun ne aikovat poistaa käytöstä tai korvata aiempaa viestintäverkkoaan. Asetuksessa säädetään tarkemmin niistä tiedoista, joita yrityksen tulee sisällyttää ilmoitukseensa.

Lisätietoja

yksikön johtaja Sini Wirén, p. 040 507 0916 (viestintäpalvelusopimukset)

ylitarkastaja Heidi Mäntylä, 050 472 5802 (viestintäverkot)