Viestintäpalvelusopimuksista etukäteen annettaviin tietoihin tarkennuksia

Tiedote 17.11.2020 09.44 fi sv

Matkapuhelin (Kuva: Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ennen viestintäpalvelusopimuksen tekemistä annettavista tiedoista. Asetus liittyy sähköisen viestinnän palvelulakiin tehtäviin muutoksiin.

Viestintäpalvelusopimuksia ovat esimerkiksi matkapuhelinliittymiä tai internetpalveluja koskevat sopimukset kuluttajien ja palvelun tarjoajien välillä.

Sähköisen viestinnän palvelulain muutoksilla pannaan täytäntöön EU:n teledirektiivi Suomen lainsäädännössä. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin teledirektiivin sisältämistä tietovaatimuksista.

Tällä hetkellä ennen viestintäpalvelusopimuksen tekemistä annettavista tiedoista ei ole säädetty yhtä tarkasti kuin teledirektiivi edellyttää.

Direktiivin edellyttämiin tietovaatimuksiin kuuluvat esimerkiksi viestintäpalveluiden hintatiedot, kuluttajan mahdollisuus seurata saldoaan, korvaus- ja hyvitysmenettelyt, laatumuuttujat sekä palveluntarjoajan toimet tietoturvaloukkausten, -haavoittuvuuksien ja -uhkien ilmetessä. 

Mitä seuraavaksi?

Asetusluonnoksen lausuntoaika päättyy 1.12.2020. Lausuntopyyntö on julkaistu osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset netissä tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi.

Lausuntokierroksen jälkeen asetuksen valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

Lisätietoja: 

viestintäneuvos Emil Asp, p. 040 509 9757