Viitanen: Kuituverkko-osuuskuntia myös pientaloalueille?

Tiedote 26.09.2013 10.40 fi

Asunto- ja viestintäministeri Pia Viitasen mukaan taajamien pientaloalueet ovat vaarassa jäädä väliinputoajiksi nopeiden valokuituverkkojen rakentamisessa.

Kuituverkko-osuuskunta saattaisi olla toimiva ratkaisumalli haja-asutusalueiden lisäksi myös taajamissa. Toisaalta operaattorin varmuus riittävästä tilaajamäärästä houkuttelisi kaupalliseen rakentamiseen.

Viitanen käsitteli aihetta Finnet-päivän puheessaan 26. syyskuuta.

Huippunopeiden verkkojen kaupallinen tarjonta keskittyy tiiviisti asuttuihin kaupunkeihin, ja haja-asutusalueiden kuituverkkoihin on tarjolla julkista tukea.

- Tavoitteenamme on kuitenkin asukkaiden yhdenvertaisuus asuinpaikasta riippumatta, Viitanen totesi.

Viitanen katsoo, että lähiöiden kohdalla on tärkeää poistaa markkinoiden esteitä ja toisaalta kannustaa eri tavoin toimijoita aktiivisuuteen.

- Haja-asutusalueilla asukkaat ovat perustaneet laajakaistarakentamiseen osuuskuntia. Tämä voisi olla yksi toimintamalli myös pientaloalueilla, jos teleyhtiöillä ei ole oma-aloitteista kiinnostusta nopeiden verkkojen tarjoamiseen, Viitanen pohti.

- Toinen mahdollisuus olisi kerätä alueelta riittävä määrä talouksia, jotka ovat kiinnostuneita tilaamaan nopeat yhteydet. Lista olisi omiaan edistämään operaattoreiden halukkuutta verkon rakentamiseen.

Liikenne- ja viestintäministeriöllä on meneillään toimintaohjelma huippunopeiden verkkojen edistämiseksi pientaloalueilla. Ohjelma on teknologiariippumaton, eli verkot voivat olla kiinteitä tai langattomia. Valokuitu kuitenkin vaatii erikoistoimenpiteitä.

Viitanen kertoi puheessaan myös haja-asutusalueiden Laajakaista kaikille 2015 -hankkeen tilanteesta. Väliarviointiin saatiin lähes sata lausuntoa, mikä osoittaa että hanketta pidetään tärkeänä. Yleisesti ottaen lausunnoissa esitettiin hankkeelle jatkoaikaa ja lisärahoitusta.

Lisätietoja

erityisavustaja Antton Rönnholm, p. 040 506 7676