null Viitanen: Viranomaisten tiedustelutarpeista on käytävä avoin keskustelu

Viitanen: Viranomaisten tiedustelutarpeista on käytävä avoin keskustelu

Tiedote 21.01.2014 12.40 fi

Asunto- ja viestintäministeri Pia Viitasen mielestä viranomaisten tiedusteluvaltuuksien lisääminen voi tapahtua vain avoimen valmistelun ja keskustelun pohjalta.

- Tiedustelutarpeita tulee arvioida avoimessa yhteiskunnallisessa vuoropuhelussa. Kansalaisten perusoikeuksia rajoittavien viranomaisvaltuuksien lisäämistä voidaan harkita ainoastaan, jos valtuuksien katsotaan olevan välttämättömiä tietyn ongelman ratkaisemiseksi, Viitanen toteaa.

Viitanen puhui asiasta liikenne- ja viestintäministeriön järjestämässä keskustelutilaisuudessa, jossa käsiteltiin tiedustelun vaikutuksia sähköisen viestinnän luotettavuuteen. Tilaisuus pidettiin 21. tammikuuta Helsingissä.

- Nyt tarvitaan kansainvälisiä pelisääntöjä ja rajoja siihen, mikä voi olla viranomaisille sallittua verkossa. Suomen perustelluista kansallisista turvallisuustarpeista on voitava pitää huolta niin, että toiminta on sovitettavissa yhteen kansalaisten yksityisyydensuojan kanssa, Viitanen painotti.

- Suomen tulee ymmärtää ja hyödyntää myös kaikki se mahdollinen potentiaali, jota internet taloudellemme tarjoaa. Tämä potentiaali on kuitenkin käytettävissä vain jos kehitämme internetiä älykkäästi ja estämme sen luottamuksen vaarantumisen, Viitanen sanoi.

Viitanen viittasi myös NSA-urkinnan paljastumisen vaikutuksiin elinkeinoelämälle Yhdysvalloissa.

- Paljastuksilla on välittömiä ja pitkäkestoisia vaikutuksia amerikkalaisten pilvipalveluiden kilpailukyvylle. Paljastusten on arvioitu aiheuttavan lähivuosina mahdollisesti jopa 22-35 miljardin dollarin menetykset pilvipalveluntarjoajille Yhdysvalloissa, Viitanen huomautti.

Lisätietoja
erityisavustaja Antton Rönnholm, 040 506 7676