null LVM: VM:n virkamiehet osallistuivat liikenneverkkoyhtiön selvitystyöhön

LVM: VM:n virkamiehet osallistuivat liikenneverkkoyhtiön selvitystyöhön

Uutinen 26.01.2017 20.32 fi

Valtiovarainministeriön virkamiehet ovat olleet liikenneverkkoyhtiön selvitystyössä mukana alusta alkaen. VM:stä osallistui eri tavoin yhteensä kahdeksan virkamiestä liikenneverkkoyhtiön selvityksen valmisteluun. Heidän asiantuntemustaan hyödynnettiin muun muassa verolaskelmissa.

VM:n virkamiesten osallistumisesta sovittiin 11. maaliskuuta 2016 ministeri Bernerin ja valtiosihteeri Hetemäen tapaamisessa, johon osallistui myös useita virkamiehiä LVM:stä ja VM:stä.

VM nimesi tuolloin kontaktihenkilöksi apulaisbudjettipäällikön. Hän osallistui myös useisiin ministeri Bernerin johtaman seurantaryhmän kokouksiin ja sidosryhmätilaisuuksiin sekä oli nimettynä jäsenenä yhdessä selvityksen projektiryhmässä.

LVM oli tietoinen autoveron poistamisen aiheuttaman markkinahäiriön riskistä, ja siksi siihen varautuminen oli myös yksi liikenneverkkoyhtiöselvityksen esityksistä. Selvityksessä mm todetaan: Liikenneverkkoyhtiön toteutukseen sekä ehdotettuun autoveron keventämiseen vuonna 2018 liittyy markkinahäiriöiden riski vuonna 2017. Tämän vuoksi erikseen päätettävällä tavalla voidaan suunnata julkista tukea uusien autojen hankintaan tai vastaavin tuin voidaan edesauttaa autokannan uusiutumista energia- ja ilmastostrategian periaatteiden mukaisesti kehysvalmistelun yhteydessä keväällä 2017.

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisee yhteenvedon liikenneverkkoselvityksen valmistelutyöstä, josta käy ilmi hankkeen organisointi ja valmisteluun osallistuneet virkamiehet.

Liikenne- ja viestintäministeriö valmisteli hallituksen toimeksiannosta liikenneverkkoyhtiön selvittämistä viime keväästä asti. Selvitystyö päätettiin maanantaina 23.1. liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin sovittua asiasta pääministeri Juha Sipilän kanssa. Liikenneverkkoyhtiö ei voisi saada toimintaansa varten riittäviä asiakasmaksutuloja, koska autoverosta ei luovuta. Liiketaloudellisia edellytyksiä liikenneverkon kehittämiseksi ei siten ole olemassa.