null VR jatkaa kaukojunaliikenteen hoitamista yksinoikeudella

VR jatkaa kaukojunaliikenteen hoitamista yksinoikeudella

Uutinen 03.07.2013 12.19 fi

Pendolino (Kuva: VR)

Liikenne- ja viestintäministeriö ja VR-Yhtymä Oy ovat päässeet sopimukseen kaukojunaliikenteen hoitamisen jatkosta. VR-Yhtymä Oy jatkaa henkilöliikenteen hoitamista kaukojunaliikenteen osalta yksinoikeudella vuoden 2024 loppuun asti.

Liikenne- ja viestintäministeriöllä ja VR-Yhtymä Oy:llä on voimassa oleva kaukojunaliikenteen henkilöliikenteen yksinoikeutta koskeva käyttöoikeussopimus ajalle 3.12.2009-31.12.2019.

Sopimukseen sisältyy optio, jonka mukaan sopijapuolet voivat vuoden 2015 loppuun mennessä yhteisesti päättää sopimuksen jatkamisesta viidellä vuodella, jos liikenteenharjoittajan tarkoituksena on sopimusaikana tehdä merkittäviä kalustoinvestointeja.