null Vuoden 2021 lentopaikka- ja lentokenttäavustukset myönnetty

Vuoden 2021 lentopaikka- ja lentokenttäavustukset myönnetty

Tiedote 24.06.2021 11.55 fi sv en

Pienlentokone ilmassa (Kuva: Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö on myöntänyt valtionavustukset Finavia Oyj:n lentoasemaverkoston ulkopuolisten alueellisten lentoasemien ja lentopaikkojen toiminta- ja investointimenoihin vuodelle 2021.

Alueellisia lentoasemia tuetaan 900 000 eurolla. Valtionavustusta alueellisten lentoasemien tukemiseen myönnetään alustavasti Lappeenrannan lentoasemalle (500 000 €) sekä ENF People, Operations and Projects Oy:lle (Enontekiön lentoasema, 400 000 €). Tukien maksamisen ehtona on päätöksissä asetettujen edellytysten täyttyminen. Hakemuksia tuli yhteensä 7 kappaletta.

Avustus suunnattiin alueellisten lentoasemien ylläpitoon ja kehittämiseen, mikä osaltaan tukee alueellisia yhteyksiä ja parantaa alueellista saavutettavuutta. Kyseessä on harkinnanvarainen avustus. Hakemusten arvioinnin painopiste oli matkustaja- ja reittiliikenteen edistämisessä. Myönnettävän avustuksen edellytyksenä oli, että lentoasemalla on säännöllistä (toistuvaa) reitti- tai tilausliikennettä suomalaisiin tai ulkomaisiin kohteisiin tai kohteista.

Avustuksen kohdentamisen arvioinnissa on otettu huomioon myös valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021–2032.

Lisätietoja:

yksikön johtaja Miikka Rainiala, p. 050 571 7751

neuvotteleva virkamies Emmi Nykänen, p. 050 311 2394